Влияние на климатичните промени върху застраховането

Климатичните промени удрят сериозно застрахователния сектор. През последните 30 години застрахованите загуби от природни бедствия са се увеличили с 250%. Основните рискове от урагани и наводнения са в Американските щати Тексас и Флорида. Но напоследък проблемите, породени от изменението на климата стават все по-разпространени и в Европа. През 2021 година Австралия беше ударена от горски пожари, а Европа от големи наводнения. Промените в климата причиняват по-бързо увеличаване на застрахователните загуби. От друга страна, те могат да доведат и до ръст в застраховането за в бъдеще. Наблюдавайки щетите от природните бедствия, все повече хора проявяват интерес към застраховките, които включват покрития за щети от природни явления.

Застраховки „Имущество“  

На българския застрахователен пазар ще откриете така наречените застраховки „Имущество“. Те са полезни в случаи на бури, градушки, наводнения, пожари и други природни катастрофи. Цената им също не е много висока. Освен за бедствия, имуществените застраховки имат покрития и при кражби и злонамерени действия от трети лица. Обхватът на застраховките „Имущество“ надхвърля 10% сред българските граждани. При теглене на ипотечен кредит една такава застраховка е просто задължителна. Според застрахователните гиганти няма как климатичните промени да не окажат влияние върху застраховането и се очаква цените да се покачат до края на 2022 година. Засега обаче не се наблюдава значително поскъпване на премиите. Единствено е отчетен ръст в интереса на потребителите към имущественото застраховане.

Застраховките „Имущество“ се предлагат от всички компании в България. Може да ги срещнете под различни имена като „Застраховка за дома“, „Пожар и природни бедствия“, „Домашно имущество“, „Защитен дом“ и други. Имената се различават при отделните застрахователи, но покритията са горе долу едни и същи. На застраховане подлежат къщи, апартаменти, офиси, вили, стопански постройки.

Към него се включва и обзавеждането, електроуредите, мебелировката и др. Компаниите ще ви предложат както застрахователни пакети с предварително подготвен набор от покрития, така и допълнителни покрития, които може да добавите според индивидуалните си желания и нужди. Ако се колебаете дали даден пакет е подходящ за вашето имущество, винаги може да се консултирате със застрахователния брокер. Вече се предлагат удобни онлайн услуги, така че може да получите отговор във възможно най-кратък срок.

Най-разпространените застрахователни покрития са срещу природни бедствия, пожар, земетресение, аварии на водопровод или канализация, кражба. Всеки клиент задължително трябва да изпълни своите задължения по застрахователната полица, за да може да получи плащането. Застрахователят може да откаже плащане ако събитието не е сред рисковете, договорени в полицата, събитието е причинено от вас или ваши познати / роднини, вредите са резултат от недобро поддържане на самия имот или са съществували преди сключването на застраховката и т.н. Ако вредата върху имуществото е причинена от природно бедствие, няма защо да се притеснявате дали ще ви изплатят сумата. Но все пак трябва да се придържате към общите условия и да уведомите застрахователната компания в указаните срокове. 

Имуществени застраховки – калкулация на цени

Цените на имуществените застраховки варират според вида на имота, площта, обитаемостта и още много други фактори. Именно тези данни трябва да въведете в сайтовете на застрахователните компании, за да изчислите цената на вашата застраховка „Имущество“. Повечето застрахователи предлагат специални калкулатори, чрез които бързо да пресметнете цената на премията. Първо трябва да посочите за какъв срок да бъде застраховката. Обикновено такива имуществени застраховки се сключват за 1 година и клиентът може да изберете началната дата. Другите данни, които се изискват са за обекта – дали е къща, апартамент, дали е собствен или нает, дали се обитава постоянно или сезонно, на колко етажа е, каква е площта.

Някои застрахователи може да изискат и повече подробности, например дали електрическата инсталация е подменяна скоро, дали покривът е ремонтиран през последните 10 години, дали жилището се намира в близост до големи водоеми или свлачища. Предлагат се и най-различни допълнителни покрития, които може да добавите към пакета си. Компаниите дават право на избор и за това как да се плаща премията – еднократно, на 2 или повече вноски. Ако не ви се ходи до офис, имате опция да използвате подобни онлайн калкулатори и да изчислите цената на едва бъдеща имуществена застраховка.

Основни и разширени застрахователни покрития

Всеки, който смята да си прави застраховка на имущество трябва да знае какво точно покрива тя. Може да има следните клаузи: основно покритие, разширено покритие и допълнително покритие. Основните покрития са за пожар, експлозии, удар от мълния. Природни бедствия като ураган, буря, градушка, наводнение, лавина обикновено спадат към разширените покрития. Клаузата „допълнително покритие“ се отнася за рисковете земетресение, срутване и свличане на земни пластове, щети от морски вълни, късо съединение, умишлен палеж и други. Застрахователните премии се определят съгласно тези рискови обстоятелства, вида и състоянието на имуществото, срока на застраховката.

Доклад на застрахователния германски гигант Munich Re показа, че климатичните промени оказват голямо влияние върху застрахователните услуги. Над 70% от застрахователите смятат, че промените в климата сериозно затрудняват застраховането в някои райони. Има и такива, които даже се оттеглят от определени региони, застрашени от природни бедствия. Ето защо е напълно възможно да се намалят някои застрахователни покрития, свързани с климатичните промени или да се увеличат цените. Но няма как това да не бъде отразено в общите условия на застрахователя. Затова трябва да се четат внимателно всички подробности около полиците и да се търси помощ от специалист, ако нещо не е ясно. Предимството е, че вече могат да се извършват удобни онлайн плащания на вноски по подобни имуществени застраховки.