Характеристика на бизнес кредит

Бизнес кредит е финансов продукт, създаден с цел да осигури допълнителен капитал на малки, средни и големи компании. За развитието и просперитета на вашия бизнес е важно да разполагате с финанси по всяко време. Също така, ако изпитвате парични затруднения и имате нужда от повече текущи средства, може да проучите оферираните кредити и фирмена кредитна карта и да подберете най-доброто за вашата дейност. Този кредит се отпуска от банкови институции, небанкови кредитни компании, по европейски програми. По-надолу ще обърнем внимание на всичко свързано с този така важен фирмен заем.

Най-добрите кредитни компании в България

4.9
Vivus
от 50лв.
До 1500лв.
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Срок за връщане до 30 дни
Заяви онлайн
4.8
easycredit
oт 200 лв
до 9000 лв
от 3 месеца
до 13 месеца
усвояване до 24 часа
срещу лична карта
Заяви онлайн
4.8
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
4.6
soscredit
от 50лв
До 7000лв
От минимум 3 мес
До максимум 60 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Вземи бизнес кредит

Видове фирмен кредит

Оборотен кредит

Този вид кредити са много предпочитани. Те могат да ви осигурят допълнителни оборотни средства за всякакви нужди свързани с бизнеса ви. Оборотните заеми са краткосрочни, с период на погасяване до 12 или понякога 18 месеца. Резултатите от тези кредити обикновено се отчитат в рамките на една година.

Инвестиционен кредит

Тези заеми са предназначени за оборудване, закупуване на техника и материали, започване на нов вид дейност, увеличаване активността на фирмата. Те са с по-дълги срокове на погасяване, обикновено над 12 месеца. Кредити насочени към по-дългосрочно разрастване на бизнеса.

Също така има кредити за земеделски производители и животновъди, за малки и средни компании по европейски финансови програми, като SME Initiative, JEREMIE и други.

Кандидатстване и одобрение за бизнес кредит

Методиката по кандидатстване и одобрение зависи от това каква е целенасочеността на кредита и сферата ви на дейност. Нормална практика е да се обследва кредитната ви история и тази на компанията ви. Също и счетоводната документация на фирмата, от колко време съществува и упражнява дейност.

Разходи по фирмен кредит

Преди да предприемете теглене на заем, трябва да проучите обстойно офертите на банките и на кредитните институции, добре е да сте запознати с всички лихви, такси и комисионни.

Вземи фирмен кредит

Видове прилежащи такси:

  • Преглед на документи
  • Отпускане на заем
  • Менажиране на кредит
  • Комисионна за предоговаряне
  • За преждевременно погасяване
  • За приготвяне на експертиза
  • Годишен Процент на Разходите (ГПР)

ГПР обозначава общото оскъпяване на заема. Годишен Процент на Разходите включва лихвите, комисионни за одобрение, застраховки и всички останали такси по един кредит. Той е един от най-важните елементи, на който трябва да обърнете специално внимание. 

Лихви

Обикновено лихвите по бизнес кредит са променливи, плаващи. Плаващият лихвен процент е формиран от референтен лихвен процент (РЛП) или пазарен индекс и фиксирана надбавка. (РЛП) по своята същност е пазарен индекс и индикатор, публикуван от БНБ и Националния статистически институт.

Суми отпускани за бизнес кредит

За да решат, каква сума могат да отпуснат за бизнеса ви, кредитните компании инспектират информация като, годишен финансов отчет, оборот, документи на организацията, баланс и други. Заемите зависят и от предназначението, вида дейност и състоянието на фирмата.

Например, ако ви се налага да изтеглите оборотен кредит от 50 000 лева за една година, кредитната компания ще може да определи дали фирмата ви ще е в състояние да реализира достатъчно печалби, за да изплатите заема на време.

Изплащане на бизнес кредит

За да получите така желания кредит за своя бизнес, трябва добре да обмислите ситуацията в която се намирате. Дали дейността, с която се занимавате ще реализира достатъчно средства за навременно погасяване на кредита. Трябва да сте реалисти, да сте наясно с всички рискове, които поемате. Нереалистичните предвиждания и прогнози не се приемат лесно от кредиторите. 

Бизнес кредит

Договореност при тегленето на фирмен кредит

При тегленето на кредит от банка или небанкова организация е изключително важно да уточните всички условия, обвързани с изтеглния заем. Те са обект на договореност между вас и кредитодателят.

Тук ще споменем някой от най-важните параметри:

  1. Дата за плащане на вноските

Трябва да се насочите към удобна за вас и вашия бизнес дата, на която ще плащате вноските си.

  1. Погасителен план 

За да се спрете на най-добрия за вас погасителен план, трябва да се съобразите с това, за какво теглите кредит, колко често имате парични постъпления. Най-същественото е паричните обороти от бизнеса ви да могат да покриват вноските по погасителния план.

Често задавани въпроси?

Какво да правя, ако ми откажат бизнес кредит?

Ако не ви одобрят може да попитате за причините, поради които са ви отказали бизнес кредит. Най-важното е да не се отказвате, опитайте се да поработите върху слабите си страни, да вярвате в проекта си и да изградите правилен бизнес план.

За какво може да ми послужи фирмен кредит?

Бизнес кредит може да ви помогне за всичко свързано с вашия бизнес. Закупуване на техника, разширяване на дейността, ремонт, оборудване, допълнителни средства, също така започване на нов бизнес.

Нужна ли е гаранция по бизнес кредит?

Да, възможно е да се изисква обезпечение. Това могат да бъдат: машини, оборудване, недвижимо имущество и други.

Методи за погасявания на бизнес кредит?

Може да изплатите фирмения си заем по различни начини: на месечни вноски, по индивидуален план, на траншове, овърдрафт и др. 

Какви кредитни оферти предлагат банките?

Офертите са индивидуални за всеки клиент, според желанията му, финансови възможности, дейност и бизнес.