Характеристика на Жилищен Кредит

Жилищен кредит е изключително популярен продукт, търсен от хората. Закупуването на жилище е един от най-значимите и важни моменти в живота. Но не всички имат събрана сума да закупят имот и тогава прибягват до услугите на банки или кредитни компании. В днешни дни има голямо разнообразие от различни по вид жилищен кредит на финансовия пазар, за закупуване на апартамент, къща, гараж, парцели за строеж и други. Да сте сигурни, че правите най-добрия избор трябва внимателно да проучите пазара. Във всяка банка ще бъдете консултирани от компетентни и вещи кредитни консултанти, които да ви насочат към най-доброто за вас. Също така в интернет може да намерите изключително много информация по темата. По-надолу ще разгледаме основните параметри на Жилищен кредит.

Най-добрите кредитни компании в България

4.9
Vivus
от 50лв.
До 1500лв.
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Срок за връщане до 30 дни
Заяви онлайн
4.8
easycredit
oт 200 лв
до 9000 лв
от 3 месеца
до 13 месеца
усвояване до 24 часа
срещу лична карта
Заяви онлайн
4.8
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
4.6
soscredit
от 50лв
До 7000лв
От минимум 3 мес
До максимум 60 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Жилищен кредит

Отпускане на Жилищен кредит

За да разрешат отпускането на жилищен кредит повечето банки изискват от кредитоискателите предварителен договор за покупко-продажба. Той съдържа данни за имота, цената му и всякаква съпътстваща информация. Нормално е за подготовката на документите хората да прибягват до услугите на недвижими имоти. Те са специализирани в организирането и събирането на необходимата документация, имат опит с различни по естество сделки и се заемат със защита на интересите на купувача. Има и банки, които предоставят жилищен кредит без клиента да се е насочил към конкретен имот. Това се осъществява въз основа на доходите на кредитоискателя. Следващата стъпка на клиента е търсенето на подходящ имот, който впоследствие ще се превърне в обезпечение по сделката – ипотека.

Каква сума можете да получите

Максималната сума по Жилищен кредит се определя от доходите на кредитополучателя, типа и състоянието на жилищния имот. Обикновено банките отпускат суми, които са 80-90% от пазарната цена на имота, това означава, че вашето самоучастие ще възлиза на 20%. Има и случаи при които се изисква по-голямо самоучастие от клиента, например когато жилището няма Акт 16. Също така има възможност при която банката може да финансира на 100% имота, който искате да закупите. 

Избор на валута 

Много е важно в каква валута ще бъде изтеглен кредита, защото банките имат такси при превалутирането. Когато изплащате заема си в друга валута, ще имате големи разходи, което може да се избегне. Освен това трябва да имате предвид, че е възможно да ви се начисли такса при откриване на валутна сметка. Също така лихвите по тях могат да бъдат различни. Валутен борд свързва еврото и българската валута, което означава че между тях няма валутен риск. 

Жилищен кредит

Лихва

Лихвата по жилищен кредит е променлива. Ипотеката е определяща в този случаи и доходите на кредитополучателя. Много банки предлагат на своите клиенти преференциални лихви, това е валидно за хора които вече са клиенти на банката и заплатата им се превежда в същата.

Срок на Жилищен кредит 

Обикновено банките предлагат Жилищен кредит за максимален срок до 20-30 години. Разбира се, ако имате финансова възможност може да поискате по-кратък срок на погасяване. Възможен е и по-дълъг срок, в случай че се притеснявате за бъдещите си доходи или искате да започнете бизнес и се нуждаете от средства. Лихвеният процент ще бъде по-висок при по-продължителен период, но когато сте договорили с банката по-ниска вноска спрямо доходите ви, това ще ви донесе спокойствие при бъдещите ви плащания.

Предсрочно погасяване на Жилищен кредит

При такъв дългосрочен заем е напълно възможно предсрочно погасяване. Ако имате финансовата възможност да платите голяма част от дълга си наведнъж, банките могат да предоговорят по-малка лихва и по-кратък срок. Неблагоприятно за вас е, ако се насочите към изплащане за по-кратък срок с високи месечни вноски.

Вземи жилищен кредит

Каква е разликата между жилищен и ипотечен кредит

Жилищен кредит е заем за купуване на недвижим имот. Той е целеви и усвоените средства отиват единствено и само за закупуване на имот. Банката е тази, която по регламент превежда средствата директно на продавача на жилището.

Ипотечен кредит е съвкупност от всички заеми, обезпечени с ипотека на жилище, което вие сте предоставили като залог. Този заем е нецелеви, това означава че банката след отпускане на сумата при ипотекиране на имот, не се интересува с каква цел ще бъдат използвани средствата. Най-често те служат за ремонт, обзавеждане, започване на бизнес и много други цели.

Ипотечните заеми са с висок максимален размер, зависещ от оценката на жилището, което искате да ипотекирате, също така и срока на погасяване е дълъг. Усвоените суми по този кредит се използват за финансиране на крупен проект или по-големи придобивки.

Често задавани въпроси

Какво е фиксирана лихва?

Фиксирана лихва е лихвата по Жилищен кредит, която не се променя през целия период на договора.

Какво да разбираме под главница?

Под главница се разбира чистата сума по заема, която вземате без да се включва лихва, такси и други задължения. 

Как да избера банка за жилищен кредит?

Трябва добре да проучите финансовия пазар и да изберете най-удачната за вас. Да обърнете внимание на лихвата, също така дали банката би отпуснала необходимата сума като процент от пазарната оценка. Например на вас ви са необходими 85%, а някой банки дават само 80%.