Какво трябва да знаем за Централен Кредитен Регистър

Централен кредитен регистър е информационна система, която се поддържа от Българската национална банка (БНБ). В този регистър има актуална информация за всички кредити, които са отпуснати. Обикновено, когато някой иска да тегли заем, той бива проверяван в регистъра. Някои финансови институции могат да направят компромис при определени условия и да отпуснат кредит на хора, които нямат добра кредитна история. Има и начини за подобряване на кредитния рейтинг. От настоящия текст ще разберете всичко, което трябва да знаете за Централния кредитен регистър.

Най-добрите кредитни компании в България

4.9
Vivus
от 50лв.
До 1500лв.
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Срок за връщане до 30 дни
Заяви онлайн
4.8
easycredit
oт 200 лв
до 9000 лв
от 3 месеца
до 13 месеца
усвояване до 24 часа
срещу лична карта
Заяви онлайн
4.8
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
4.6
soscredit
от 50лв
До 7000лв
От минимум 3 мес
До максимум 60 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи

Какво точно представлява Централен Кредитен Регистър – ЦКР?

В ЦКР има информация за кредитната история в продължение на пет години. Всеки един човек, който е теглил заем на територията на нашата страна има кредитно досие. В него има информация за всички задължения, размера, вида и обслужването на кредита. От този регистър става ясно дали редовно изплащате заемите си, правите ли закъснения и има ли заведени дела срещу вас. Банките и кредитните компании са задължени да подават актуална информация за клиентите си всеки месец. Финансовите институции правят справка в Централния кредитен регистър когато някой кандидатства за кредит, за да решат дали да бъде отпуснат заемът или не. При по-висок риск вероятността за отпускане на кредит е много по-малка. Информацията в ЦКР може да се окаже решаващ фактор и когато става дума за размер на лихвата.

Как сами да си направите проверка в ЦКР?

Имате възможност да проверите своята кредитна история напълно безплатно със срок на изчакване от 14 дни. Ако искате справката да стане по-бързо, ще трябва да платите такса спрямо срока. Попълва се молба по образец, като се представя и документ за самоличност при лично подаване на заявлението. Ако имате упълномощен представител, необходимо е да има нотариално заверено пълномощно. Документите могат да бъдат изпратени по пощата или лично предадени в деловодството на БНБ. Ако ползвате услугите на Български пощи, необходимо е подписът на заявителя да бъде нотариално заверен. В срока за извършване на справка за кредитна история не е включено времето за доставка на документите по пощата. Сроковете текат в работното време и започват да се отчитат от момента на регистрирането в деловодството.

Как сами да си направите проверка в ЦКР онлайн?

На сайта на БНБ можете да направите онлайн проверка на кредитна история. Нужно е да имате квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издадено от лицензиран български доставчик на удостоверителни услуги. За да заявите справка, влезте в страницата за предоставяне на информация от Централния кредитен регистър по електронен път. Ако се затруднявате, в сайта има и онлайн документ с подробни инструкции за изпълнението на всяка една стъпка. Имайте предвид, че БНБ не предлага предоставяне на информационна справка с подадено заявление по електронна поща.

В кои случаи може да се каже, че кредитната история е лоша?

В ЦКР има описани текущите кредити и информацията за всички просрочия в продължение на пет години. Всеки един заем е поставен в една от четири категории. Доколко един човек е надежден платец се определя според това в кои от категориите попадат задълженията му. Лошата кредитна история е една от най-често срещаните причини за отказ при кандидатстване за кредит. Но решението е субективно и различните компании процедират по различен начин. Все пак, ако имате прекалено много необслужвани задължения или срещу вас се водят дела, много малко финансови институции биха ви отпуснали кредит.

Кои са четирите категории заеми в ЦКР?

Редовни – Това са навреме изплащаните кредити, при които се спазва предварително определеният график. Ако има някакво инцидентно или кратко забавяне до 30 дни, възможно е кредитът още да е в тази графа.

Под наблюдение – Ако има по-големи закъснения, например от 30 до 90 дни, тогава заемите спадат към тази категория.

Необслужвани – Закъсненията между 90 и 180 дни вече са сериозни и карат финансовите институции да бъдат почти сигурни, че кредитът няма да бъде изплатен.

Загуба – Когато няма плащане от повече от 180 дни, това се отчита като загуба и може да бъде заведено съдебно производство.

Как се заличава лоша история?

Ако видите, че в ЦКР има грешна информация за вас, може да поискате актуализация на данните. Това става чрез писмено заявление, а финансовата институция трябва да го разгледа и да отговори в срок от седем работни дни след получаване. В такъв случай не се плаща такса за разглеждане и ако искането е основателно, корекцията ще бъде извършена. Ако в ЦКР няма грешна информация, но има забавяния по плащания назад във времето, може да се опитате да изплатите някои от просрочените вноски. Ако се вижда, че в момента се стараете да плащате редовно, имате по-голям шанс отново да ви отпуснат заем.

Може ли да се изтегли кредит с лошо ЦКР?

Кредитните компании са доста гъвкави в това отношение. Но повечето от тях ще поискат обезпечение за кредита. Това може да бъде имот, автомобил и т.н. Също така е възможно да има нужда от поръчител с приемлива кредитна история. Но в такъв случай препоръчваме да не трупате заеми, дори някой да се съгласи да ви даде, защото обикновено това не е правилното решение на проблема. По-скоро помислете за обединяване на задълженията, така че да плащате по-малка вноска и постепенно да възстановите финансовата си стабилност.