Кредит Срещу Ипотека на Собствено Жилище – Какво трябва да знаете

Напълно е възможно да направите ипотека на собствено жилище за да вземете кредит. Това е често срещано и банковите институции предлагат кредитни продукти в услуга на клиенти, които искат да се възползват от кредит срещу ипотека. Интересното при тези заеми е, че банките, които ги отпускат не се интересуват за какво кредитоземателите ще използват усвоените суми. За да се възползвате от тези кредити единственото условие е да имате подходящ недвижим имот и сигурни доходи. При кредитните компании изискванията са различни и не е необходимо да имате доказани доходи за да получите кредит срещу ипотека.

Най-добрите кредитни компании в България

4.9
Vivus
от 50лв.
До 1500лв.
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Срок за връщане до 30 дни
Заяви онлайн
4.8
easycredit
oт 200 лв
до 9000 лв
от 3 месеца
до 13 месеца
усвояване до 24 часа
срещу лична карта
Заяви онлайн
4.8
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
4.6
soscredit
от 50лв
До 7000лв
От минимум 3 мес
До максимум 60 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи

Характеристика на кредит срещу ипотека на собствено жилище

Имота, който се използва за ипотекиране може да бъде къща, апартамент, земя в регулация, земеделска земя, офис и други обекти. От кредит срещу ипотека на собствено жилище могат да се възползват индивидуални и юридически лица. Такъв вид заем хората могат да използват за да преобразят, ремонтират имот, фирмите могат да употребят усвоените средства за оборотни пари, за ново бизнес начинание или разгръщане на дейността си. Също така може да бъде използван за рефинансиране на вече съществуващи други заеми, което е чудесна идея и възможност да се плаща само една месечна вноска.

Потребителски ипотечен кредит

Това е потребителски кредит за текущи нужди, той е нецелеви и при него за обезпечение служи вече придобито жилище. Той е различен от целевия жилищен кредит и при него клиента се финансира при по-високи лихви и при по-ниска пазарна стойност в сравнение с жилищния такъв. Потребителски кредит с ипотека се избира от хора, които искат да погасяват по-ниска месечна вноска и срока на заема е по-продължителен от необезпечения потребителски кредит. Банките, които го отпускат не следят за какво се изразходват усвоените суми.

От какво зависи размерът на кредита?

Размера на ипотечния кредит зависи от няколко съществени фактора. Най-важния фактор е пазарната оценка на имота, който се предлага за обезпечение. Стойността на жилището се определя от лицензиран експерт- оценител, който не е част от банката, но тя е тази, която изготвя пазарната стойност. За тази процедура се вземат предвид, къде е разположен недвижимият имот, строителни характеристики, конструкция. 

От значение е също стойността на сделката – цена на недвижимия имот по предварителен договор. Тук се взимат под внимание приходите на кредитоискателите. Както казахме при кандидатстване за ипотечен кредит от небанкова кредитна компания дохода не се взема под внимание.

Годишен Процент на Разходите (ГПР)

При ипотека на собствено жилище ГПР показва и включва всички разходи по кредита. Това са лихви, комисионни, такси и всички останали задължения при сключване на договора за заем. Те се характеризират, като процент от цялата сума по текущия кредит. Всеки, който иска да тегли заем срещу ипотека на собствено жилище трябва да има предвид, когато разглежда офертите на банките и различните кредитни компании. Добра идея е при различните компании да калкулирате една и съща предпочитана сума за един и същи срок. Така ще прецените, коя оферта покрива вашите очаквания и ще можете да изберете най-добрия кредитен продукт.

Разходи при ипотека на собствено жилище

Разходите при ипотека на собствено жилище са няколко. Те са регламентирани от закона и се отнасят за всички банки опериращи на българска територия. По-надолу ще обърнем внимание на най-важните от тях.

Лихва

Лихвения процент може да бъде плаващ или фиксиран. Фиксираният лихвен процент може да е за целия период на ипотечния кредит или само за част от времето. Месечните вноски са еднакви. Нормалния период е 10 години, защото движението на пазара не може да се предвиди за по-дълъг срок. През по-голяма част от заема тя е по-висока от плаващата, но в дългосрочен план е по-изгодна, например при едно неочаквано повишаване на лихвения процент. 

Плаващият лихвен процент е по-различен, той включва Референтен Лихвен Процент и фиксирана надбавка. РЛП включва пазарните индекси, които посочват средния годишен лихвен процент. Освен лихвата са включени и допълнителни индикатори, но само такива, които са оповестени от Националния статистически институт. 

Такси

При ипотечен кредит се начисляват определени такси в зависимост от различните услуги. Първо тава е такса за разглеждане на предоставените документи от страна на клиента. Оценка на кредитния ви риск, това се прави от страна на банките за  да се предотвратят загуби от неплащане на вноски и покриване на кредита. Също така има прилежаща юридическа такса, която също се плаща веднъж. Необходима е и оценка на жилището служещо за обезпечение, за всички видове имоти оценката има различни стойности. 

Някой банки имат, така наречената такса “ангажимент”, тя важи за времето от подписването на договора за ипотека на собствено жилище до усвояването на отпусната сума. Има месечна такса за менажиране на разплащателната сметка, също и за допълнителни услуги свързани с ипотечен кредит. Банките изискват от клиентите ипотекираното жилище да бъде застраховано за тяхна сметка.

Видове вноски по ипотечен кредит

Съществуват три основни вида месечни вноски при ипотека на собствено жилище. По-надолу ще разгледаме обстойно всяка една от тях.

Анюитетни вноски

Това са вноски, които са равни по размер. Голяма част от кредитите се изплащат предимно по този начин, защото техния размер е предварително определен и по този начин всеки човек може да планува финансовите си възможности предварително. В началото на погасяването това са основно плащания по лихвения процент и по-малко вноски по главницата. Като постепенно плащанията по главницата вземат превес.

Намаляващи вноски

Ако изберете намаляващи вноски при ипотека на собствено жилище месечно ще внасяте една и съща сума за изплащане на главницата и прилежащата към нея лихва. Вноските по нея постепенно ще намаляват при всяко следващо плащане, защото лихвите се пресмятат въз основа на остатъка от главницата. Този метод на изплащане е подходящ за за по-продължителен срок на ипотечен кредит, като общото плащане ще е по-малко. Това е така, защото в началото на процеса на изплащане на кредита се покрива по-голяма част от главницата. В този случай хората трябва да се подготвят за покриването на много по-големи вноски в началото.      

Вноски с гратисен период

Това е третия основен вид вноски при погасяване на ипотека на имот. Казва се така, защото се характеризира с гратисен период по главницата. Това означава, че хората плащат само прилежащите лихви през първата една година, но не и главницата. Такива вноски се предпочитат от кредитоземателите, когато жилището се нуждае от основен ремонт и преустройство.

Заключение

Кредит срещу Ипотека на собствено жилище е леснодостъпен начин да получите, така необходими средства за всякакви нужди. Можете да кандидатствате в банка или небанкова кредитна компания в офис на фирмата или онлайн. Той е подходящ за всякакви кредитоискатели дори и за такива с лоша кредитна история. Ипотека на собствено жилище в много случаи е единствена възможност за получаване на кредит и много хора се възползват от това. Защото това са кредити със сигурно одобрение и много добро финансиране.

Често задавани въпроси

Каква сума мога да изтегля?

Това зависи от вида да предлагания имот за обезпечение и неговата стойност. Също трябва да се има предвид кредитната институция, в която кандидатствате и нейната политика и условия. Във всички случаи ще вземете сума, която е определен процент от цената на обезщетението. Предимно се отпускат суми равняващи се на 50%.

Какво да правя, ако не мога да си изплащам кредита?

На всеки може да се случи да изпитва в някакъв период затруднения при изплащането на кредита си. В такива неприятни ситуации трябва веднага да се свържете с кредитната институция, от която сте теглили кредита. С нейна помощ и напътствия със сигурност ще намерите решение на проблема.

Какви документи са необходими за да кандидатствам?

Първо трябва да се запознаете с изискванията на банката или фирмата, в която имате намерение да кандидатствате. В повечето случаи се изисква лична информация и документи за собственост. Най-важното е вида на жилището, което предоставяте.