5
Credit Trust
от 10000 лв
до 2 000 000 лв
срок на погасяване от 1 год
срок на погасяване до 15 год
Месечната лихва е от 1%
срещу обезпечение
без доказване на доходи
независимо от кредитния статус

Кредит Тръст ООД е финансова компания регистрирана от Българската народна банка през 2018 год. Компанията е част от БенчМарк Груп АД, появила се на пазара през 2003 год. Тя включва в себе си редица финансови организации. Кредит Тръст се ползва с добро име и хиляди доволни клиенти. Компанията е сериозна, отговорна, предлагаща безкомпромисно обслужване и индивидуално отношение към клиентите. Предоставя ипотечни кредити с чудесни параметри, както на индивидуални така и на юридически лица. Отпусканите заеми са с гъвкави условия и съобразени с нуждите на клиента. Компанията предоставя кредит на нуждаещите се срещу осигурено обезпечение.

Предимства:

  • Онлайн запитване
  • Одобрение до 30 мин.
  • Без доказване на приходи
  • Вноска от 0 лева
  • Месечната лихва е от 1%

Кредит Тръст- решение за всеки

Повечето кредитни компании изискват от хората да работят на трудов договор, да имат постоянни доходи и приходи от различни дейности, чиста кредитна история, липса на забавени и неизплатени кредити или наличието на запори. От юридическите лица се изисква да имат постоянен и утвърден бизнес. Докато при Кредит Тръст няма такива условности. Всеки, който има желание и необходимост да тегли кредит може да кандидатства. За лица с лоши кредитни досиета и такива, които нямат постоянни доходи, компанията не изисква трудови договори, постоянно работно място или осигуряването на поръчител. Същото се отнася и за хора, които имат текущи задължения към НАП. 

Ако имате фирма, която сега започва бизнеса си или извършвате предимно сезонна дейност и имате спешна необходимост от средства Кредит Тръст ще ви отпусне заем. Също така ако имате нужда от средства за да покриете друг ваш кредит или да направите ремонт, дори да си купите нова кола, може да се възползвате от услугите на кредитната компания. Всичко това е напълно възможно и реализуемо. Това, което Кредит Тръст изисква от своите клиенти е приемливо ипотечно обезпечение. Това може да бъде апартамент, къща, магазин, офис или дори част от предприятие в по-голямо населено място.

Условия на ипотечен кредит

Кредит Тръст непрекъснато работи по усъвършенстване на предлаганите кредитни условия в полза на кредитоискателите за да може да им предложи по-изгодни параметри. Компанията вече оферира гратисен период до 12 месеца. Като при тези гъвкави условия клиентите могат да отложат началните си вноски по заема. Погасяването вече е със срок до 15 години, като могат да бъдат усвоени суми от 10 000 до 2 000 000 лв. На официалния сайт на Кредит Тръст всеки може да използва кредитния калкулатор и да изпробва различни възможности на желана сума, гратисен период или период на изплащане. По този начин хората могат да придобият реална представа, какво да очакват и да си направят реална сметка.

Заявения за кредит

След като изпратите своята молба за кредит ще получите отговор в рамките на 30 минути, независимо дали молбата сте я изпратили онлайн или сте разговаряли с представител на  Кредит Тръст по телефона. Със сигурност дали ще получите кредита може да очаквате отговор до два работни дни, разбира се след предоставяне на цялата информация и необходимите документи от ваша страна. Следва подписване на договора от двете страни, като вие може да очаквате превод на сумата по вашата сметка до три работни дни.

Видове такси

Кредит Тръст поема разходите за оценката на имота. Вие не плащате такси за кандидатстване, при получаване и при управление на заема. Не дължите такса, ако изплатите кредита си една година след усвояване му. Ако обаче го изплатите преди този срок имате такса в размер на 1% от оставащата сума по кредита.

Погасяване на ипотечен кредит

Кредит Тръст ви предоставя гъвкави опции за погасяване, които да отговарят на вашите финансови възможности. Можете да изберете анюитетни вноски, което означава изплащане на равни месечни вноски за целия период на кредита. Ако искате можете да погасявате лихвата всеки месец, а с последната вноска да покриете главницата. Може да предпочетете да изплащате лихвения процент месечно и да погасите главницата на части в последните си няколко вноски.

Методи за връзка с Кредит Тръст при кандидатстване

Имате чудесната възможност с Кредит Тръст изцяло онлайн да попълните и изпратите своето запитване. Няма нужда да ходите до офис на фирмата. По електронен път може да ви бъде изготвена и изпратена най-подходящата оферта за вас и вашите нужди. По телефон или чат на живо с компетентните оператори може да обсъдите, колко пари искате да получите, за какъв срок, вида на обезпечението и всичко което ви вълнува. Също така може да изпратите имейл на посочения адрес с необходимата информация и въпроси, касаещи ипотечния кредит. Отговор на своите запитвания ще получите много бързо – в рамките на 30 минути. Разбира се тези, които искат да посетят офиса на фирмата в София могат да го направят с предварително запазен час. Това не е рядкост защото много хора смятат, че на живо всичко ще им бъде обяснено точно и правилно. Как ще се свържете с Кредит Тръст е ваше лично решение, най-важното е че фирмата предлага надеждни и удобни методи за връзка.

За какво може да послужи ипотечният кредит?

Всеки тегли кредит при нужда от допълнителни пари. Усвоената сума от Кредит Тръст може да послужи за обучение, например за плащане на семестриални такси, квартира, консумативи. Може да рефинансирате други свои кредити и да плащате само един при по-изгодни условия. Не е рядкост спешната нужда от ремонт на жилище или кола, което не търпи отлагане във времето или плащане на сметки и задължения, за чието покриване кредита е била единствената възможност. Ако се занимавате с бизнес и имате нужда от оборотни средства или да започнете ново начинание. Като цяло можете да използвате парите за каквото пожелаете, тъй като Кредит Тръст не изисква от вас документи за какво използвате средства.

Обединение на кредити с Кредит Тръст

Хората непрекъснато теглят бързи кредити, защото се получават лесно и с бърза процедура по отпускане и получаване на желаната сума още на същия ден. Веднъж изтеглили първия си кредит хората лесно посягат към втори и дори трети бърз кредит. Но това понякога може да доведе до забавяне на вноски и просрочия. Особено, ако не сте си направили правилен финансов план за покриване на кредитите. За това най-доброто решение в такъв случай е обединение на заемите, така няма да подготвяте отделни финанси за различни дни в месеца за погасяване, а всичко ще се случва на една дата. Кредит Тръст предлага такава опция на своите клиенти, като ще имат да изплащат само един заем, който ще могат да покриват при различни параметри от тези на бързите кредити.

Заключение

Кредит Тръст е кредитна компания, която предлага ипотечни кредити на своите клиенти. От тези продукти се възползват много хора, но условието да получите заем е да осигурите обезпечение, най-често с ваш личен имот. В такъв случай всеки може да се възползва независимо от кредитното си минало. Разбира се това не е лесно решение, но всеки може да изпадне в ситуация на липса на всякакви средства и да трябва да предложи своя собственост за да може да получи заем. Кредит Тръст е компания, която се е доказала на финансовия пазар и ще продължи да се разраства. Тегленето на кредит трябва да е добре обмислено и добре калкулирано решение. 

 Често задавани въпроси

Какво е процент на разходите?

Годишния процент на разходите (ГПР) е метод за изчисляване на всички разходи по един кредит. Това са лихви, такси, всякакви комисионни и други. Според българските закони ГПР не може да надвишава пет пъти размера на лихвата по просрочени плащания.

Какво да правя, ако не мога да си плащам кредита?

В случай на затруднение при покриване на разходите по кредита трябва веднага да се свържете с представител на Кредит Тръст. Той ще обсъди възможностите за действие в тази ситуация и ще ви насочи към най-правилното решение.

Колко време отнема докато си получа парите по кредита?

Първата стъпка е получаване на предварително одобрение, което отнема не-повече от 30 минути. След като осигурите всички изискуеми от фирмата документи за отпускане на ипотечния заем може да очаквате отговор до два дни.
При положителен развой и подписване на контракта може да очаквате превод на парите по ваша сметка до три работни дни.