Какво означава покачването на основния лихвен процент за обикновения човек?

Във време на постоянно растяща инфлация е важно всеки да се запознае с промените в основния лихвен процент. Той се увеличава, за да помогне за връщането на инфлацията на по-ниски равнища. През юли месец 2022 г. лихвените проценти бяха повишени за първи път от 11 години насам. Новото им повишение беше на 23 септември същата година. Това увеличение беше най-голямото в историята на Европейската централна банка.

Най-добрите кредитни компании в България

4.9
Vivus
от 50лв.
До 1500лв.
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Срок за връщане до 30 дни
Заяви онлайн
4.8
easycredit
oт 200 лв
до 9000 лв
от 3 месеца
до 13 месеца
усвояване до 24 часа
срещу лична карта
Заяви онлайн
4.8
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
4.6
soscredit
от 50лв
До 7000лв
От минимум 3 мес
До максимум 60 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи

Защо се наложи увеличение на лихвените проценти?

Европейската централна банка отговаря за еврото и има за задача да поддържа цените стабилни. Когато те се покачват бързо и има висока инфлация, повишаването на основния лихвен процент помага за връщането на целевото равнище от 2%. Инфлацията затруднява и променя живота на гражданите, затова трябва да се вземат мерки за борба с нея.

А какво точно представляват лихвените проценти?

Лихвените проценти са разходите, които се плащат за заеми. Лихвеният процент е таксата на банката, която се налага да платите, за да ви се отпусне даден кредит и това, което плащате заедно с изплащането на главницата. Но това важи и за вашите спестявания. Банката плаща лихва, когато вие имате пари в спестовна сметка. Колкото по-висок е лихвеният процент, толкова по-висока лихва ще се начислява върху вашите спестявания.

Защо е нужно лихвеният процент да се променя?

Лихвените проценти, които се предлагат от банките на гражданите и фирмите се движат успоредно с определените от Европейската централна банка (ЕЦБ) проценти, но се влияят и от други фактори. Например, те се влияят от търсенето и предлагането на кредити. Има значение колко финансови средства искат да харчат или инвестират както физическите лица, така и фирмите.

Представете си следната ситуация: колкото повече хора искат да си купят например шапка с козирка, толкова по-скъпа става тази шапка. Когато търсенето на определено нещо е по-голямо, цената му се повишава. Същото важи и за лихвените проценти – когато има повече търсене за инвестиция или харчене, не е толкова лесно да се отпуснат кредити, защото няма достатъчно за всички, лихвеният процент расте и заемите поскъпват. А ако хората спестяват финансовите си средства в банката, икономиката е добре обезпечена и лихвените проценти са ниски.

Каква е ролята на Европейската централна банка?

ЕЦБ е централната банка, която отговаря за еврото и взима решения за промяната на основните лихвени проценти горе-долу на всеки шест седмици. Ние не определяме промените в лихвените проценти, които плащаме по заема или получаваме по депозита си, но оказваме влияние върху тях. Нашето поведение се отразява малко или много на цялата икономика и променя ситуацията постоянно. Всички заеми от банки или от кредитни компании, пазарните кредити, ипотеките, лихвените проценти по банковите депозити и други инвестиционни инструменти оказват влияние.

По какъв начин основните лихвени проценти променят инфлацията?

Когато инфлацията е много висока, има повишено търсене и ограничена наличност, увеличаването на основните лихвени проценти кара кредитите да поскъпнат, а това от своя страна успокоява икономиката и инфлационните очаквания на хората. В крайна сметка това понижава инфлацията. А ако тя е прекалено ниска, основните лихвени проценти се намаляват, за да станат заемите по-евтини и за да се стимулира търсенето им, както и инвестициите.

Каква е глобалната икономическа ситуация в момента?

След като започна войната в Украйна, икономиката стана забавена, а инфлацията – висока. Цените станаха много по-високи, особено на енергията и храните. Вследствие на войната много фирми и предприятия не успяват толкова лесно да си набавят необходимите суровини и материали. Работната ръка също стана по-недостъпна, а това влоши ситуацията, която и без това вече беше усложнена заради пандемията от COVID-19. Какво ще се случи при промяна на основните лихвени проценти?

В такъв случай само повишаване на основните лихвени проценти няма да успее да реши проблемите, защото по-високият лихвен процент няма да намали цената на енергията, суровините, хранителните продукти. Но по-високите лихвени проценти държат инфлационните очаквания под контрол. А какво означава това? Ако хората мислят, че високата инфлация ще се задържи за повече време, работниците ще искат по-голямо възнаграждение, а работодателите могат да повишат цените на стоките и услугите си. Основните лихвени проценти ще продължат да се вдигат, кредитите да поскъпват, а спестяванията да бъдат по-доходоносни. Тогава се получава омагьосан кръг на поскъпването, който трябва да бъде спрян, за да се овладее инфлацията и нещата отново да се върнат към нормалното.

И в крайна сметка – какво означава покачването на основния лихвен процент за обикновения човек?

Покачването на основния лихвен процент означава, че заемите вече ще бъдат с по-висока лихва. Ако в такъв момент изтеглите кредит, той ще ви излезе по-скъпо. В случай, че изтеглите заем, когато основните лихвени проценти са по-ниски, тогава той ще ви излезе по-изгоден. А ако имате спестовна сметка и трупате пари в нея, лихвата ще става по-голяма при повишаване на основния лихвен процент и за вас това ще бъде благоприятен развой на събитията. И обратно – ако основните лихвени проценти стават по-ниски, лихвите в спестовната ви сметка ще бъдат по-малки.