Последни тенденции при застраховането

С напредването на новите технологии се наложи да се направят доста промени в застрахователния сектор. Компаниите се фокусираха върху анализа на данни, за да идентифицират по-лесно индивидуалните нужди на клиентите и да се опитат да им предложат и допълнителни продукти. Пандемията от Covid-19 също оказа влияние върху застраховането. Създадоха се нови застрахователни компании, които не са обвързани с физическо местоположение. Това е в плюс и за потребителите, тъй като повечето хора имат забързано ежедневие и им е по-удобно да купуват подобни продукти онлайн. Ето какви са основните тенденции в застраховането през 2022 в малко повече детайли:

Преход към дигитални застрахователни услуги

По време на Ковид кризата застрахователният бизнес беше един от малкото, които продължиха да работят в условията на локдаун. Това наложи процесите по обслужването на клиентите да се преместят в дигитална среда много бързо. Секторът се справи добре с тази задача и дори се наблюдава значителен ръст в живото и общото застраховане. Въпреки, че през периода на първата вълна нямаше подробна информация за вируса и по-нататъшният развой на ситуацията, застрахователният сектор успя да постигне сериозен прогрес.

Първоначално бързата дигитализация на този бизнес беше провокирана от страха, който клиентите имаха от заразяване с вируса. Но в последствие по-голямата част от потребителите установиха, че дигиталните услуги са доста по-удобни и спестяват време. Някои все още смятат, че при използването на такъв тип услуга по някакъв начин може да се злоупотреби с личните им данни. Експертите в тази сфера обаче уверяват, че дигитализацията на застрахователните услуги не е за сметка на тяхната сигурност. Според доклада на S&P Global от ноември месец 2021 г. дигиталните застрахователи показват най-висок годишен ръст. Ето защо тенденцията за внедряване на цифровите технологии в сектора продължава и през 2022 година.

Нови допълнителни продукти

Застрахователните агенти се занимават със задълбочен анализ на данни, за да могат да предложат на клиентите си и широк набор от допълнителни продукти. По принцип застраховането се дели на две главни части – животозастраховане и общо застраховане. Тези основни категории се делят на отделни подвидове. Например, общото застраховане може да бъде за имуществени или неимуществени вреди или под формата на други видове застраховки тип „Отговорности“. Освен добре познатите услуги, съвременните компании вече предлагат и множество допълнителни застрахователни продукти. Такива покрития най-често са налични за застраховката „Гражданска отговорност“ на МПС.

Допълнителните застраховки могат да бъдат два вида – каузи и самостоятелни застраховки. Каузите предоставят защита за по-малко на брой рискове и не се предлагат като самостоятелни полици. Самостоятелните застраховки пък са на толкова ниска цена, че не е рентабилно да бъдат продавани самостоятелно. За да прецени дали един такъв допълнителен продукт ще добави стойност към текущата застраховка, всеки клиент трябва да се запознае подробно с всички особености на покритието.

Тенденцията за добавяне на допълнителни продукти спестява на застрахователите време и усилия за продажба на полици с по-ниски цени индивидуално. Те могат да бъдат добавени към водещата застраховка и клиентите да получат по-голяма стойност на услугата. Допълнителните застраховки могат да са задължителни и доброволни. Това вече зависи от политиката на отделните застрахователи.

Допълнително застраховане за „Гражданска отговорност“ и пътувания

В повечето случаи, допълнителните застрахователни продукти се разделят на две по-широки групи според характера на покритите рискове – злополука и техническо съдействие. Покритията от групата злополука са насочени към собствениците и ползвателите на превозни средства. Добавъчните клаузи могат да покриват смърт, временна и трайна нетрудоспособност в резултат на пътен инцидент, разходи за медицински услуги или медикаменти. Допълнителните покрития от групата техническо съдействие са насочени към самото превозно средство. Могат да бъдат добавени условия за денонощна помощ при ПТП или техническа повреда.

Освен подвидовете на застраховката „Гражданска отговорност“, вече се предлага и разнообразие от други видове допълнителни продукти. Някои компании започнаха да предлагат медицински застраховки за пътувания в чужбина. С тях клиентите могат да си осигурят покрити разходи при злополуки или внезапни заболявания. Основните покрития включват медицински разходи за спешна помощ, стоматологично и амбулаторно лечение, хоспитализация.

Към тези видове застраховки могат да бъдат включени и безплатни допълнителни клаузи като покритие при загуба на багаж, обща гражданска отговорност и правна помощ с определени лимити. Въпреки, че времената са несигурни и дебнат всякакви опасности като коронавируса, българите не се отказват да пътуват в чужбина, така че се наблюдава засилен интерес към подобни видове застраховки.

Популяризиране на независими агенти

В последно време броят на агенциите, обвързани само с един застраховател беше намалял. Но от известната компания Agentero прогнозират, че тази тенденция ще се завърне през 2022 година и броят на независимите агенти ще нарасне значително. За да постигнат успех, тези агенти също трябва да заложат на съвременни технологии, защото те са ключов фактор за растеж в застрахователната сфера. Благодарение на тях потребителите могат да взаимодействат активно със застрахователите и да откриват още възможности.

Покрай опасността от нова Ковид пандемия, в България се отчита по-голям интерес към застраховките „Живот“, различните видове медицински застраховки и покритията при пътуване. Това е изненадващо, защото по принцип българската застрахователна индустрия е доминирана предимно от автомобилното застраховане. Вече не е задължително клиентите да посещават физически офиси, за да сключат и управляват застрахователни договори. Налични са нови цифрови платформи и потребителите са по-склонни да купуват онлайн.

Очаква се тази тенденция да продължи и цифровите застрахователни услуги да станат „по подразбиране“. Броят на новите продукти също расте бързо, което гарантира спокойствие на клиентите във всяка ситуация. Възможно е включване и на различни видове безплатни допълнителни клаузи към основната услуга.