Правилно разпределяне на семейния бюджет в условия на финансова несигурност

Първо беше коронавирусът, после дойде и войната. И едната, и другата криза влияят много зле на всички хора по света. Освен това се случва най-лошото – много хора загиват, някои се чудят как да оцелеят на ръба. Налице е продоволствена криза и недостиг на хранителни продукти за някои държави. Инфлацията се отрази на всяко едно домакинство, на всеки един бизнес. Поскъпна почти всичко. Сещате ли се за нещо, което е запазило цената си? Всички тези тревожни факти ни карат да се замислим – как ще планираме приходите и разходите в семейството, така че децата ни да не са от гладните?

Какво представлява бюджетът и какво е ключовото при формирането му в семейството?

На практика, бюджетът е обмислен план за управление на доходите и разходите за определен период от време. Това е определение, дадено от Росица Вартоник, изпълнителен директор на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“. Според нея е важно да се определят краткосрочните, дългосрочните цели и приоритети, които семейството си е поставило за развитието му занапред. За да има видим просперитет, свързан със семейния бюджет, експертът смята, че тези неща са от голямо значение. Необходимо е партньорите от една връзка да могат да определят заедно пътя си, да имат съгласие и да обсъждат начина на финансиране. За да няма финансова нестабилност, важно е да се знае какво влиза и какво излиза от джоба на членовете на семейството.

Как практически да разпределяме правилно семейния бюджет?

Вартоник препоръчва първо да се изяснят доходите и разходите. За да стане това, най-добре е да се проследят през месеците детайлно. Таблица би помогнала много в случая. В нея трябва да се вписват приходите и разходите, за да се разбере къде харчите прекалено много и какви са опциите за подобряване на финансовото положение. След това трябва да се изработи бюджет на база на доходите и на двамата партньора.

Пример за разпределяне на семеен бюджет

Най-известният начин за съставяне на семеен бюджет е този, който разпределя доходите в три категории на разход. Това е т.нар. “бюджет 10-30-60”, в който 60% отиват за фиксирани разходи (вноски по кредити, лизинг, наем, комунални услуги, данъци, осигуровки, минимални разходи за храна и т.н.), 30% са за плаващи разходи (развлечения, дрехи, напитки, гориво за колата) и 10% за спестявания (за непредвидени разходи, за пенсия, за първоначална вноска за жилище или кола, за образованието на децата). Процентното съотношение при разпределяне

то на доходите може да е различно, за да пасва на специфичните нужди на всяко отделно семейство.

Кои са факторите, които отличават семействата едно от друго?

 • Големина на месечните доходи.
 • Приоритетите. Например, ако има деца, голяма част от парите на семейството ще отива за покриването на техните нужди.
 • Семейните цели и изискванията за жизнен стандарт. Например, някои искат да имат на всяка цена новия модел телефон, други предпочитат да отделят тези пари за почивка в друга държава.

Какво е важно да знаете преди да започнете да разпределяте семейния бюджет?

Преди определянето на семейния бюджет е важно първо да разберете точно колко пари харчи всеки един член на семейството за лични нужди, за храна, за комунални сметки и за други неща. Може да направите проучването на месечна база. Извадете размера на всички тези неща от общите ви доходи. По този начин ще разберете колко харчи всеки от семейството за личните си нужди. Като ги сравните, ще видите кой наистина спестява и кой разхищава семейния бюджет. След като всичко това стане ясно, ще може да се направи план за спестяване на средства.

Какви са предимствата на планирането на семейния бюджет?

 • Предотвратява финансови кризи.
 • Помага на младите семейства да трупат опит в планирането и в превенцията срещу проблеми с недостиг на парите.
 • Повишава финансовата дисциплина на всеки един член от семейството.
 • Помага на децата от малки да са наясно с важни за живота неща като планирането, спестяването и разпределянето на средствата по оптимално най-добрия начин.
 • Парите се използват максимално ефективно и има достатъчно за всички.
 • Най-накрая успявате да спестите някакви пари, които ви дават сигурност и увереност в утрешния ден.
 • Вече няма разногласия и спорове в семейството, които преди са били породени от финансовата нестабилност.
 • Помага за по-бързото погасяване на кредитите, заемите, дълговете и за предсрочното изплащане на лизингови стоки.
 • Осъществяват се целите и желанията на всеки един член от семейството.

Какво да правите, ако не можете сами да разпределите семейния бюджет?

Разпределянето на бюджета никак не е лесна работа. Не всеки може да работи добре с цифри. Ако и във вашето семейство силните страни са в друга посока, отново може да се възползвате от идеята за разпределянето на бюджета в семейството. Можете да отидете на консултация при финансов специалист, на който да споделите записаните от вас данни. Кажете му към какво се стремите, какво искате да постигнете – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Експертът може да ви помогне, като ви даде ценни съвети. Да, ще трябва да отделите пари за консултацията, но тя ще ви бъде полезна като инвестиция. Ще вложите пари за нея, но впоследствие ще ви се отплати подобаващо.

Какво да правите, ако партньорът ви не иска да имате семеен бюджет?

В случай, че вашият партньор не е съгласен да имате общ бюджет, можете да се опитате да му споделите плюсовете и да му кажете, че това е важно за вас. Ако все пак той не иска, тогава можете да използвате всички тези съвети, за да установите контрол над личния си бюджет. След като партньорът ви види на практика как добре действа планирането при вас, по-вероятно е и той да поиска да се присъедини. Ще имате възможност по-подробно да му обясните за методите на разпределяне на доходите и за спестяването. По този начин ще можете да съставите семейния бюджет, да се развивате и да осъществите мечтите си заедно.

Защо е важно да обърнете внимание на семейния бюджет именно по време на финансова несигурност?

Когато не се знае какво ще стане утре с цените на продуктите и услугите, най-добре ще бъде да имате заделени пари. Това ще се отрази много на спокойствието ви, особено при наличието на деца. Подреденият и добре обмислен план няма как да навреди. Той е необходим в такива времена, за да можете да осигурите на семейството всичко, от което то се нуждае. Семейният бюджет е полезен по всяко едно време, но когато има финансова несигурност, той се превръща в задължителен.