Най-големи рискове при жилищните кредити за 2024

Българската народна банка предупреди, че с текущите нива на лихвените проценти при жилищните кредити потребителите са изправени пред сериозни рискове и увеличаване на задлъжнялостта. Рисковете са породени и от влошените напоследък икономически условия поради пандемията от Covid-19, войната в Украйна, нарастващата инфлация и т.н.

В отговор на тези проблеми БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер. Тоест, по повод на тази несигурност, банките ще заделят повече резерви и ще се засили устойчивостта на банковата система. По този начин се адресират рисковете за банките при потенциалното нарастване на необслужваните кредити. Ето с какви рискове ще се сблъскат и потребителите, които смятат да изтеглят жилищен кредит през 2023:

Имоти на кредит – рискове при проверка на собствеността  

Най-важно при теглене на жилищен кредит е да се провери собствеността на имота, който потребителят иска да закупи. Задължително е да се направи справка дали реалният собственик разполага с всички необходими документи. Продавачът трябва да предостави нотариален акт, договор или съдебно решение, чрез които да може да се проследи собствеността за 10 години назад. По принцип при ипотечните кредити, това проучване го прави банката и изисква от продавача основните документи. В такъв случай рискът е сведен до минимум, но все пак и кредитоискателите трябва да прегледат всички предоставени им документи внимателно, за да не пропуснат някоя важна подробност.

Увеличение на онлайн измамите

Всеки потребител, който смята да тегли жилищен кредит трябва да се доверява само на авторитетни банки, опериращи в България и под надзора на БНБ. През последната година ГДБОП алармира за значителен ръст при банковите измами онлайн. Органите на реда, които се занимават с киберпрестъпления предупредиха, че са се появили голям брой обяви от чуждестранни банки, предлагащи различни видове кредити с изгодни условия.

Отдел „Киберпрестъпност“ уточниха, че мнимите банки използвали предимно френски номера като комуникацията започвала във Facebook и се прехвърляла в WhatsApp в даден момент. Потребителите трябвало да изпратят снимки на личната си карта, след което получавали договор за кредит. По-късно „одобрените“ били карани да изпратят малка сума пари на киберпрестъпниците. От ГДБОП напомнят да бъдем изключително бдителни когато попаднем на оферти за жилищен или друг вид кредит в интернет и да не предоставяме лични данни ако не сме сигурни в легитимността на кредитора.

Жилищен кредит – неточности в документите за покупка на имота

Когато се купува имот на кредит, към документите трябва да се добавят и скицата и данъчната оценка на имота. Възможно е да има неточности в тях и имотът да не е правилно нанесен в кадастралните карти. Ако има разминаване в самата площ и границите на недвижимия имот, купувачът може да има проблеми в бъдеще. Освен това, ако имотът не е правилно деклариран в данъчната служба, ще се наложи да се предекларира.

Рискове има и при покупка на имот на кредит в новопостроена сграда. Тогава също трябва да се потърсят важни документи от продавача като удостоверението за въвеждане в експлоатация или така наречения Акт 16. В случай, че сградата не е въведена в експлоатация, трябва да се изяснят причините. Много е важно да се провери всичко, защото ако се появят някакви пречки това да се случи, новият собственик няма да има право да живее в такава новопостроена сграда според нормативните изисквания.

Още по-големи рискове се крият в тегленето на кредит за покупка на имоти с Акт 14 и Акт 15. При Акт 14 имотът е незавършен и невъведен в експлоатация. Той е построен, но е на етап груб строеж и няма как да се живее в него. Понякога дори и банките не желаят да поемат риска имотът да не бъде завършен. Но все пак има оферти за ипотечни кредити за имоти с Акт 14. Клиентът е длъжен да проучи инвеститорът обстойно преди да поеме толкова голям риск като тегленето на жилищен кредит за подобен имот. Задължително е да се провери каква е неговата история и колко обекта е завършил досега. Има банки, които значително улесняват потребителите като финансират покупки от инвеститори, попадащи в предварително одобрен списък.

Ако имотът, който даден потребител желае да закупи на кредит разполага с Акт 15 рискът е по-малък, тъй като този документ все пак удостоверява, че сградата е завършена. Тук проблемът е, че за издаването на Акт 15 се събира комисия, която е назначена от строителя / инвеститора. В тази комисия няма държавни органи, тоест вероятността да се издаде такъв документ и при налични нарушения е доста голяма. При това положение пак най-важно е да се провери легитимността и репутацията на инвеститора преди да се предприемат стъпки за теглене на жилищен кредит.

Жилищни кредити и упълномощяване на трети лица

При някои сделки за покупко продажба на имот се налага да бъдат включени и пълномощници. Например, ако собственикът трябва спешно да пътува в чужбина и не може да присъства на финализирането на сделката, може да бъде заместен от упълномощено лице. За целта, трябва да се издаде пълномощно заверено от нотариус.

В такъв случай е задължително да се провери какви точно са правата на това лице – дали има право да подписва предварителен договор, дали може да преговаря за цената на имота и т.н. Рисковете при теглене на жилищен кредит през 2023 г. са много. Но повечето банки предлагат професионално съдействие за предпазване от уловки. Те проучват в детайли собствеността на имота или реномето на инвеститора ако става въпрос за ново строителство. Така клиентите си спестяват време и усилия и могат да се фокусират върху анализирането на самите условия на кредита.