Револвиране на кредитна карта

За револвиране на кредитна карта говорим тогава, когато банката ви дава фиксиран кредитен лимит. Можете да използвате цялата сума или по-малка част от нея, по ваша преценка. Задълженията ви са под формата на месечни вноски, като изплащате кредита, който сте използвали и прилежащата лихва. Револвираща кредитна карта може да ви бъде издадена и когато изтеглите револвиращ кредит.

Най-добрите кредитни компании в България

4.9
Vivus
от 50лв.
До 1500лв.
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Срок за връщане до 30 дни
Заяви онлайн
4.8
easycredit
oт 200 лв
до 9000 лв
от 3 месеца
до 13 месеца
усвояване до 24 часа
срещу лична карта
Заяви онлайн
4.8
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
4.6
soscredit
от 50лв
До 7000лв
От минимум 3 мес
До максимум 60 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
револвиране на кредитна карта

Лимит по револвиране на кредитна карта

Кредитният лимит е горната граница на сумата, която банката ви отпуска. При всяко плащане с картата, парите се приспадат от кредитния лимит. При плащането към банковата институция кредитният лимит се възстановява. Месечно може да се изплати само минимална вноска, ако имате остатък от непогасени суми, той автоматично се прибавя към следващия месец. Този процес на прехвърляне на дълга се нарича револвиране на кредитна карта. Това е отличен кредитен продукт, докато при нормалния кредит имате фиксирана месечна вноска, то тук сами избирате, колко пари да внесете от тези, които сте похарчили.

Особености на револвиране на кредитна карта

  • Сумите, с които може да разполагате от тази кредитна карта не са целеви, може да ги използвате за каквото прецените или имате нужда.
  • Може да използвате цялата сума до кредитния лимит или само част от нея, както вие решите. Това е валидно за целия период на кредита.
  • Револвиране на кредитна карта е процес на възобновяване. Защото при всяко теглене сумата намалява, но може да се обнови и да се използва отново.
  • Лихва се натрупва само, ако използвате сума по кредита, ако не теглите никаква част от него лихва не се начислява.
  • Лихвата при револвиране на кредитна карта е по-висока в сравнение с другите видове кредитни карти и кредити.
  • Срока им на ползване обикновено се подновява автоматично.

Гратисен период

При револвиране на кредитна карта гратисният срок важи за плащания направени за закупуване на продукти и лихва няма да се начисли. Докато сумите теглени в кеш се олихвяват незабавно. Има случаи когато гратисния период обхваща и плащания в брой, тогава лихва не се начислява и се връщат само задълженията.

револвиране на кредитна карта

Погасяване на револвиращи кредитни карти

Собствениците на револвиращи кредитни карти са задължени да внасят минимална погасителна вноска или (МПВ), която обикновено е 5%. Разбира се това е личен избор, можете винаги да погасите по-голяма сума, ако имате възможност. При условие, че внесете 5% от дълга, заедно с таксите, лихвите и комисионните сумата ще е по-различна. Например, ако картата е с лимит от 1000 лева и внесете само МПВ това ще бъде 50 лева при положение,че сте използвали над 50 лева от кредитния лимит. При условие, че сте изхарчили по-малка сума например 30 лева, то тогава дължите 30 лв. плюс комисионните и таксите.

Предназначение на револвиране на кредитна карта

Плащане с револвиращи кредитни карти е много лесен, приятен начин за плащане и пазаруване. Чудесно е да разполагаш с пари, когато имаш нужда, но трябва да се борави с внимание и разумно с тези изтеглени пари. Кредита може да се използва за различни цели и предназначение според нуждите ви. За покриване на битови сметки, лекарства, плащане на такси, образование, почивка, ремонт и много други.

Банка предлагаща револвиране на кредитна карта

ДСК

ДСК Кредитни карти с револвиращ кредит са в лева, американски долари и евро. Безлихвен кредит за първите 45 дни, като ако през този срок успеете да погасите задължението си изцяло, няма да имате начислена прилежаща лихва върху използваните суми за пазаруване от търговец. По принцип дължите лихва само върху използваната сума. Без регламентиран период на погасяване, вие избирате кога да бъде плащането. Пазаруването и заплащането онлайн е сигурно по всяко време, картите са защитени с чип и за всяка транзакция ви се осигурява еднократна 3-D парола срещу посегателства. Удобство е опцията да захранвате кредитната карта със свои средства, с които да се разпореждате над кредитния лимит. Ако вземете кредитна карта с лимит до 1000 лева не се изисква от вас доказване на доходи. Банката ще ви уведоми чрез SMS за сумата, която дължите и също така при всяко нейно използване.

Избери револвиране на кредитна карта

Често задавани въпроси

Различава ли се кредитната от дебитната карта?

Да, определено има голяма разлика между двата типа карти. Дебитната карта ти осигурява достъп само до средствата от твоята собствена банкова сметка. Кредитната е услуга предлагана от кредитните компании за използване на средства при условие, че ще ги възстановите заедно с лихвата за предварително определен срок. 

Колко кредитни карти мога да имам?

Колкото прецените, че може да поддържате. Всичко зависи от финансовите ви възможности. Нормално е да започнете с една или две карти и да прецените как се справяте.

Сигурно ли е използването на револвиране на кредитна карта?

Да, пазаруването с револвиращи кредитни карти носи със себе си висока защита и спокойствие. Непрекъснато се работи върху засилването на сигурността им срещу посегателства. Например проверяване на направени транзакции, изпращане на SMS с данните на плащанията при всяко използване, защита с чип технология и т.н.