Ипотечен кредит България 2024

Ипотечен кредит е заем, обезпечен с недвижимо имущество. Най-разпространеното му използване е за покупка на жилище. На територията на България оперират много банки, които предлагат този заем и желаещите да се възползват от него са доста. Големият избор на кредитодатели изисква по-щателно проучване на пазара, предлаганите оферти и условията съпътстващи получаването на ипотечния кредит.

Най-добрите кредитни компании в България

5
Credit Trust
от 10000 лв
до 2 000 000 лв
срок на погасяване от 1 год
срок на погасяване до 15 год
Месечната лихва е от 1%
срещу обезпечение
без доказване на доходи
независимо от кредитния статус
4.6
soscredit
от 50лв
До 7000лв
От минимум 3 мес
До максимум 60 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
4.8
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
4.9
Vivus
от 50лв.
До 1500лв.
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Срок за връщане до 30 дни
Заяви онлайн
4.8
easycredit
oт 200 лв
до 9000 лв
от 3 месеца
до 13 месеца
усвояване до 24 часа
срещу лична карта
Заяви онлайн
Ипотечен кредит

Какво означава Ипотека

Ипотеката по своята същност е вещно право върху конкретен недвижим имот, което се основава с цел обезпечаване на бъдещи определени вземания. Съществуват два вида Ипотека:

Законова ипотека

Тази ипотека се основава само на договора за кредит в полза на банката-кредитор. Отделен Нотариално заверен договор не се изисква в този случай. 

При възникването на тази ипотека се подписва едностранен договор, само от страна на кредитодателя. За да бъде вписана законовата ипотека, трябва да бъдат спазени определени условия:

 • Клиента получава заем с цел закупуване на имот.
 • Заема, който се отпуска не надвишава продажната цена.
 • Цялата сума по заема се използва само за закупуването на имота.
 • Ипотеката се отпуска от продавача на имота или банката.

Договорна Ипотека 

Договорна Ипотека се сключва пред Нотариус и се подписва от всички страни- заемодателя, заемополучател и собственика на имота. Обикновено този договор е за закупуването на имот. 

Ипотечен Кредит- Видове

Видовете Ипотечен кредит се определят от това с каква цел вземате заема. Също зависи от това дали банката ще проверява за какво се усвояват отпуснатите суми. 

Целеви ипотечен кредит

При този кредит информирате предварително банката, за какво ще използвате получената сума. Този кредит е с няколко предназначения:

 • Покупка на имот
 • Построяване на жилище
 • Ремонтиране на имот
ново жилище с ипотечен кредит

Нецелеви ипотечен кредит

Всъщност нецелеви ипотечен кредит е заем срещу ипотека на собствено жилище. Как ще похарчите получените средства зависи изцяло от вас, като банката не съблюдава за какво ги използвате. Цената на нецелевите ипотечни кредити е по-ниска от тази на традиционните необезпечени потребителски заеми.

Според типа обезпечение съществуват два типа ипотечни кредити:

Жилищен –  посоченият имот за обезпечение е същия, чието получаване финансирате със заема

Ипотечен кредит – при всички останали поводи

Ипотечен Кредит – Разходи

Важно е преди да прибегнете към ипотечния кредит, да се информирате подробна за всички съпътстващи го условия и разходи.

 Лихва 

Според Закона за кредитите за недвижими имоти съществуват два вида лихви по ипотечните кредити.

Фиксирана

Тази лихва по кредита обикновено се определя за период от 10 години. Което от своя страна дава предсказуемост и сигурност за размера на плащанията. По принцип фиксираната лихва е по-висока от плаващата лихва.

Плаваща лихва

Тази лихва е формирана от две части: РЛП (Референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка за банката. РЛП може да съдържа пазарни индекси, като Euribor, Libor и Sofibor. Също и други индикатори, които са публикувани в Националния Статистически Институт или комбинация от двете части.

Такси

Освен лихвата съществуват и други разходи под формата на такси, които трябва да бъдат заплатени:

 • Такса за преглед на документите – еднократно
 • Такса за оценка на кредитния риск – еднократно
 • Такса за оценяване на обезпечението – еднократна
 • Еднократна такса ангажимент
 • Регулярна такса за обслужване на разплащателна сметка

Какво означава Годишен Процент на Разходите  

ГПР (Годишен Процент на Разходите) е индикатор, който показва общия размер на всички съществуващи разходи, като лихви, комисионни и такси по кредита, които представляват процент от сумата на заема. 

С помощта на ГПР ще разполагате с пълна представа, кой кредит е най-изгоден за вас. Когато преглеждате различните оферти и тяхното ГПР, винаги е най-добре да съпоставяте една и съща сума с еднакъв срок.

Какво представлява гратисен период 

Съществуват вноски по ипотечния кредит с „гратисен период“ върху главницата. Названието “Гратисен период” разбира се не означава, че няма да заплащате своите вноски. През гратисния период клиента плаща само прилежащата лихвата, без главницата. В случаи ,когато имота се нуждае от неотложен ремонт или желаете да закупите жилището веднага може да се възползвате от ипотечен кредит.

Вземи ипотечен кредит

Каква сума мога да получа

Каква сума ще получите зависи от стойността на обезпеченото жилище. Сумите които банките отпускат достигат до 85% от цената на имота, определена от лицензиран оценител. При жилищните кредити от заемополучателя се изисква някакво самоучастие (оставащите пари), като разбира се всичко зависи от това, на каква сума ще бъде оценен определения имот.

На какви условия трябва да отговарям при кандидатстване за ипотечен кредит

 • Да имате навършени 18 години
 • Да сте на постоянен трудов договор
 • Да имате регулярно постъпващи здравни и социални осигуровки
 • Да разполагате с чисто кредитно минало
 • Да разполагат с доказуем доход

Предсрочно погасяване на Ипотечен кредит 

Съществува опция за предсрочно погасяване на Ипотечен кредит. Това е чудесна идея, ако може да си позволите да погасявате преждевременно малка или по-голяма част от главницата. По този начин може да намалите общото си плащане, защото лихвите по ипотечните кредити зависят от остатъка по главницата. Първата година от кредита таксата е максимум 1% от погасяваната главница, като в последствие таксата отпада.

Често задавани въпроси

Трябва ли да имам доказуеми доходи за да тегля ипотечен кредит?

Да, трябва да имате регулярни и доказуеми доходи. Лични финанси, от които 50-65% са достатъчни, за да покривате всички такси и задължения по кредита.

Кредиторите изискват ли Застраховка живот към кредита?

Някой от кредиторите изискват Застраховка живот към кредита, други не. По своята същност да имаш такава застраховка е добро решение.

Плащам ли такса при ползването на кредитен посредник?

Значителна част от кредитните посредници в България са безплатни, те получават комисионна от банката. Ако обаче тази услуга се заплаща, посредника трябва да ви уведоми предварително.

Как мога да погасявам кредита си?

Можете да заплащате задълженията по своя кредит с предпочитан от вас начин – онлайн (онлайн банкиране), в близък до вас банков клон.

Какво е рефинансиране на Ипотечен кредит?

Когато един кредит се погасява с друг, говорим за рефинансиране. Съществуват два вида: вътрешен, когато съществуващия кредит се финансира със заем от същата банка и външен, когато се рефинансира с кредит от друга банка.