Рефинансиране на кредит без поръчител по своята същност е теглене на нов кредит с който да погасите съществуващ стар такъв. А при необходимост с оставащите средства може да попълните семейния бюджет, платите битови сметки, такси, неотложни ремонти, а дори да си позволите и почивка. Преди да се насочите към рефинансиране на кредит трябва да обмислите ситуацията много добре. Тегленето на нов кредит трябва да е благоприятен ход и да е полезен за вас, да ви носи финансова изгода.

Рефинансиране на кредит без поръчител

Същност на рефинансирането на кредит без поръчител

Най-важното е да проучите фирмите предлагащи рефинансиране, да сравните техните условия, лихви и допълнителни изисквания. По-добре не се насочвайте към заем, който ще доведе до малки разлики, като краен резултат. Защото основната цел е да намалите кредитните си задължения. От значение е да сте убедени, че можете да се придържате към месечния си бюджет. Да сте сигурни рефинансирането което искате да предприемите, ще доведе до намаляване на месечните вноски и общата цена е изгодна за вас. Финансовите специалисти съветват към рефинансиране да се да се насочите, само ако вноските по заемите не надвишават 40% от брутните доходи.

Възможности за рефинансиране на кредити без поръчител

Има няколко способи и възможности за рефинансиране на кредит без поръчител на бързи заеми от небанкови финансови организации и потребителски кредити от банки. Болшинството  от тях вече предлагат кредити за рефинансиране на дългове, само с изискване за валидна лична карта. Опростено и лесно кандидатстване с бързо одобрение от минути до 2 часа. Много от заемите са без обезпечение, без гарант и поръчителство.

Фирми предлагащи рефинансиране на кредит без поръчител

На българския финансов пазар има доста фирми за бързи кредити, които могат да ви предложат рефинансиране. Както казахме проучването на фирмите кредитори е много важно и е във ваш плюс. Друг печеливш подход е да кандидатствате в няколко компании едновременно и след одобрение, да се насочите към кредитора с най-благоприятни за вас условия.

КРЕДИХЕЛП

КРЕДИХЕЛП е наложил се на пазара кредитор с гарантирани и проверени кредити, без скрити такси и клаузи. Сумата, която може да усвоите е до 2000 лева по банков път. Кандидатстването е онлайн, по телефона, среща с кредитен специалист, в офис на фирмата. Бързо одобрение за заем, което отнема до 15 минути. 

С КРЕДИХЕЛП може да прибегнете до рефинансиране на кредит без поръчител и да използвате остатъка за лични нужди.

Ползи от рефинансиране на кредит без поръчител

СМАЙЛ КРЕДИТ

Със СМАЙЛ КРЕДИТ кандидатстването е онлайн, одобрението обикновено е бързо и отнема до 20 минути. Изисквания на фирмата за отпускане на кредит – валидна лична карта, навършени 18 год., чиста кредитна история, постоянни месечни доходи.

Кредита, който може да заявите е с размер от 50 до 1500 лева, като всеки първи заем до 1500 лева е с 0% лихва, ако е изплатен за 30 дни. Желаната сума получавате незабавно на касите на Easy Pay или по банкова сметка.

СМАЙЛ КРЕДИТ предлага рефинансиране на кредит без поръчител или обезпечение. Няма скрити такси и условия, за кандидатстване, за парични преводи, няма такси за предварително погасяване.

КРЕДИСИМО 

Кредисимо предлага заем Кредисимо плюс с възможност за рефинансиране. Кандидатстването е напълно безплатно и онлайн, по всяко времена денонощието от удобството на собственият ви дом. Компанията работи през цялата седмица, без почивен ден. Изискванията на фирмата към кандидатите е да са навършили 18 години и да разполагат с доказуеми доходи. Сумата, която може да получите е в размер до 2000 лева, в рамките на същия ден след одобрението. Погасяването на заема става по банков път, в касите на Easy Pay или Кештеминал.

РАЙФАЙЗЕНБАНК

РАЙФАЙЗЕНБАНК предлага Потребителски заем, който може да бъде използван за рефинансиране на кредит без поръчител по други заеми в банката или в различни кредитни организации. Процедурата по кандидатстване и отпускане на кредита е лесна и опростена. Заявление може да подадете в удобен за вас офис на банката или чрез мобилен кредитен консултант. Сумата, която се отпуска е в лева с размер до 7000 лева, период на погасяване от 6 месеца до 7 години.

През първата година от плащане на заема имате фиксирана лихва, която става променлива след това, определяща се от пазарен лихвен индекс. Може да изплатите дълга си преждемременно без такси и комисиони. 

Изберете рефинансиране на кредит без поръчител

Ситуации в които се налага поръчителство

Някой от банките ще поискат един от родителите ви да ви стане поръчител, ако сте на възраст до 21 години. Причините за това са, че все още сте доста млади и е нормално да нямате нужната финансова дисциплина.

Ако нещо не е наред с личните ви данни според скоринга на банката, може да ви искат поръчителство. Дори и да няма проблеми със сделката има неща които не са изчистени и са съмнителни. Като честа смяна на работното място, вашият работодател. Причина също може да се яви недостатъчен трудов стаж. Като цяло причините могат да бъдат много, но това са трите съществени.

Често задавани въпроси

Какво са гарант и поръчител?

Гарант и поръчител са едно и също. Това са хората които трябва да платят задължението по кредита, ако заемовземателят спре да го плаща. 

Какво е обединение на кредити?

Ако през времето сте теглили два или повече кредити, може да ги обедините. Това е удачно решение, ако срещате затруднение с изплащането им. Така ще намалите вноските и като цяло ще доведе до понижаване на разходите ви.

Възможно ли е Рефинансиране, обединяване на кредити с лоша кредитна история?

За обединение на задължения в такава ситуация ще трябва да се насочите към  кредити с гаранции, залог или обезпечение.