5
Обб кредит
Размер на кредита
до 500 000 лв
Период на кредита
до 30 год
Още информация
лихва от 2.69%
Още информация
бонус кредитна карта

Потребителски ОББ кредит

Обб Кредит е един от най-добрите финансови продукти на българския пазар в момента. Обединена Българска Банка е основана през 1992 г. чрез обединението на 22 български търговски банки. ОББ, ОББ Интерлийз, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер са част от Белгийската КВС Груп, най-голямата банково-застрахователна група в България. Те оферират пълен набор от финансови услуги, кредити и кредитни карти, управление на активи и лизинги.

Обб Кредит онлайн

ОББ финансови продукти

Като една от най-големите търговски банки в България, ОББ предлага широк набор от финансови услуги и продукти, както за физически така и за юридически лица.

 • Дебитни и кредитни карти
 • Ипотечни и потребителски кредити
 • Разплащателни сметки
 • Инвестиционни решения
 • Спестовни сметки
 • Депозити
 • Застраховане
 • Банкови преводи
 • Електронно банкиране

ОББ Кредит изцяло онлайн

За удобство на своите клиенти банката предлага ОББ Кредит изцяло онлайн, кандидатствате от комфорта на собствения си дом, без посещение на физически офис. Целия процес е дистанционен, от подаване на заявление, подписване на договора до усвояване на отпусната сума. Потребителският кредит идва без такса кредитна оценка при сключване на споразумението, което става в онлайн среда и с електронен подпис (КЕП).

Видове ОББ Кредит

Обединена Българска Банка предлага на българските граждани Ипотечни и Потребителски кредити с изгодни условия.

Ипотечен ОББ кредит

Ипотечен кредит за покупка на недвижим имот

Този вид заем предлага редица предимства, като предварително одобрение до ден, промоционални условия, кандидатстване без такси. Срока, за който се отпуска е до 30 години. Максималната сума която се усвоява е до 500 000 лева или в евро. Лихвата по кредита е от 2.69% с променлив процент. Също така заемополучателите могат да вземат бонус кредитна карта.

Обб кредитмесечни вноски

Ипотечен кредит за рефинансиране

Ипотечен кредит за рефинансиране на ОББ Кредит е с промоционални условия, кандидатстването е без прилежаща такса, включена е и застраховка на обезпечението. Заема се отпуска със срок до 30 години. Сумата, която се предоставя на клиентите е в размер до 500 000 лева. Характеризира се с променлива лихва от 2.69%.

Ипотечен кредит за текущи нужди

С този ОББ Кредит получавате средства за обединение на необезпечени кредити, осъществяване на ваш проект, суми за обзавеждане или ремонт.

Одобрението е предварително, няма такса при кандидатстване. Заема се отпуска със срок до 20 години. Сумата, от която може да се възползвате е в размер до 120000 лева, с променлив лихвен процент от 3.95 %.

Ипотечен кредит с фиксирана лихва

С Ипотечен кредит с фиксирана лихва получавате средства за закупуване, строителство или ремонт на жилище. При този ОББ Кредит няма такса при кандидатстване, дори без избран имот одобрението е предварително. Характерно за този заем е фиксиран лихвен процент от 2.80 % през първите 3 години и плаващ лихвен процент за оставащия период. Отпусканата сума е в размер до 500 000 лева, със срок на погасяване до 30 години.

Потребителски кредити

Потребителски ОББ кредит

Този вид ОББ Кредит е много търсен и предпочитан сред българските граждани. С Потребителски кредит може да получите средства за желан ремонт, покупка на автомобил, обучение, покриване на битови разходи. Процеса на кандидатстване и разглеждане на документите, подписването на договора и усвояването на парите е изцяло дистанционно без прилежащи такси. Заема се отпуска със срок до 10 години с променлив лихвен процент. Сумата, която може да усвоите е в размер до 70 000 лева.

Потребителски кредит изцяло дигитално за минути

Този кредит се отпуска в лева и можете да изтеглите суми в размер до 35000 лева. Лихвеният процент е фиксиран- 5.75%. Срока на изплащане е до 5 години. Този кредит се характеризира с изцяло дистанционно кандидатстване с помощта на ОББ Мобайл. На клиентите не се начислява такса за обследване на документите. Също така не се изисква превод на трудово възнаграждение.

Потребителски кредит с фиксирана лихва

Този вид ОББ Кредит е с добри финансови условия и фиксирана лихва, което дава спокойствие при планиране на вноските. 

Това е офлайн или заем онлайн, защото преглеждането, обработката на документите, подписването на договора и усвояването на кредита може да стане дистанционно. Кредита се отпуска за период до 5 години в размер до максимум 70 000 лева. С фиксиран лихвен процент от 5.75% за целия период.

Потребителски кредит за големи суми

Този ОББ Кредит е подходящ за хора, които имат нужда от повече пари и искат да ги върнат в кратък срок. Обикновено погасяването на дълга е със срок от 6 месеца до 10 години. Потребителски кредит, който може да изтеглите онлайн, от разглеждането на документите, подписване на договора до усвояване на заема, като в този случай не ви се начислява такса обработка на документи. С възможност на отпускане на суми от 20 001 лева до 70000 лева. Не се изисква обезпечение от банката.

Потребителски кредит „Златна възраст“

Както се подразбира от името, това е заем подходящ за хора в пенсионна възраст. С лесна и достъпна процедура на кандидатстване и добри условия.

Заема се отпуска за период от 6 месеца до 7 години, а сумата която може да получите е от 500 до 10 000 лева. Лихвения процент на Потребителски кредит „Златна възраст“ е 6.80%.

Обединен кредит

С този потребителски кредит може да обедините всички свои дългове и да плащате само едно задължение, на едно място при изгодни условия. Удобно и лесно дистанционно кандидатстване, обработка на документи, подписване на договор и получаване на желаната сума.

С възможност за усвояване до 70 000 лева, със срок на погасяване от 6 месеца до 10 години. 

Променлив Лихвеният процент е както следва:

 • 4.75% при превод на работна заплата при заем до 20 000 лева
 • 4.65% при превод на заплата при кредит над 20 001 лева
 • 5.95% без превод на работна заплата
обб обединени кредити

Овърдрафт

С Овърдрафт получавате допълнителни пари по вашата разплащателна сметка при предварително договорен лимит. С този ОББ Кредит имате възможност да разполагате със сума по-голяма от тази, с която разполагате по сметка.

За ваше удобство кандидатстването, подписването и получаването на заема става изцяло дистанционно. Също така няма такса за кредитна оценка при онлайн кандидатстване.

Срока на отпускане на заема е 12 месеца с опция за подновяване. Овърдрафт до 20 000 лева е обезпечен с възнаграждение от работната заплата или пенсия, а до 200000 лева обезпечен с парични средства.

ОББ предлага кредит за студенти и докторанти

Финансира се част от срока на обучение или цялостният период. Начислява се фиксиран лихвен процент, също така този заем се характеризира с дълъг гратисен период. Кредита се се изплаща след приключване на обучението.

Клиентите на ОББ също така могат да се възползват от преструктуриране на задължения.

ОББ спестовни продукти

Обединена Българска Банка предлага различни инвестиционни и спестовни продукти.

Имате възможност за достъп до българския и международния финансов пазар, да купувате и продавате ценни книжа.

Имате шанс да инвестирате в два взаимни фонда – ОББ и KBC. 

ОББ предлага на своите клиенти и няколко различни застраховки Живот, свързани с инвестиционни фондове.

Често задавани въпроси

Как да кандидатствам за ОББ Кредит?

Кандидатстването може да стане по удобен за вас начин. В клон на банката, онлайн или по телефон. Като попълните формуляр за отпускане на потребителски кредит и се идентифицирате с лична карта.

Мога ли да използвам интернет банкиране на моя телефон или таблет?

Да, за справки (пасивни операции) може да използвате своя телефон или таблет. Докато за активни операции е нужно да използвате компютър. 

Какво е U-code?

Това е електронно устройство, което създава пароли за еднократно ползване, с цел повишаване на сигурността при интернет банкирането.

Как да получа софтуерен токън?

Можете да свалите ОББ Мобайл приложението от App Store или Google Play. Програмата се активира с потребителско име, парола и код за достъп, който ще получите с SMS. Има два начина за ползване – с пръстов отпечатък или ПИН.