5
Дск кредит
от 500 лв
до 60000 лв
от 18 мес
до 10 год
заяви онлайн
атрактивна лихва

Характеристика на ДСК кредит

ДСК кредит е един изключителен кредитен продукт на финансовия пазар на територията на България в днешна време. Банка ДСК е притежание на унгарската ОТП Банк, която е лидер на пазара в Унгария, Централна и Югоизточна Европа. ДСК е в челните позиции в частното и бизнес банкирането и кредитирането. Титуляр в предлагането на финансови и кредитни услуги на индивидуални, бизнес и корпоративни клиенти. Банка, която е насочена към удовлетворяване на нуждите на своите потребители. Банка с ценности, стабилност, история, иновации, модерност и не на последно място лидер с най-голям брой клиенти. 

Най-добрите кредитни компании в България

5
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
ДСК кредит

Предлагани продукти от ДСК

ДСК една от най-големите и водещи финансови организации в България предлагаща богат набор от фондови и кредитни услуги.

  • Потребителски, жилищни и ипотечни кредити
  • Дебитни, кредитни и виртуални карти
  • Електронно банкиране
  • Премиум банкиране
  • Фондове
  • Инвестиции
  • Финансови пазари

Видове ДСК кредит

ДСК предлага разнообразни кредити с прекрасни параметри и условия.

Потребителски ДСК кредит

Стандартен потребителски кредит

Кредит за който може да кандидатствате изцяло онлайн или в един от многото офиси на банката. Продукт с минимален размер от 500 до максимум 60000 лева. С минимален срок на погасяване 18 месеца и максимален срок 10 години. Лихвата се определя от индивидуалния профил на клиента и започва от 5,25%. Годишния процент на разходите е 7.37%.

Бърз ДСК кредит

Той е с улеснена и бърза процедура по кандидатстване и одобрение, без гарант и обезпечение. Всичко, което ви е необходимо е валидна лична карта и при одобрение желаната от ваш сума може да бъде във сметката ви до 1 час. Кредит, който е с минимална сума от 500 лева, максималният лимит зависи от индивидуалния профил на потребителя. Нови потребители могат да изтеглят кредит до 2000 лева, а тези които са вече активни клиенти на банката могат да вземат до 7000 лева.Периода за изплащане на дълга е от 6 месеца до максимум 5 години.

ДСК кредит овърдрафт

Характеризира се кандидатстване онлайн, с възможност да канселирате договора, когато пожелаете, разбира се след пълно погасяване на дълга. Кредит овърдрафт се отличава с гъвкавост, комфорт, бързина на усвояване на суми, когато и където имате нужда. Погасява се със всяко внасяне на активи по сметката ви. Кредитен продукт с възможност за револвиране. Максималния размер на овърдрафта е до 12 000 лева или 6 000 евро. Максималният срок на покриване на задължението е 12 месеца.

ДСК Кредит „Експерт“

Финансов продукт с лесен и бърз процес на кандидатстване, изискване на минимална документация, експресен отговор. Кредит насочен към инвестиционно финансиране. Всичко свързано с вашия бизнес, предмет на дейност и занаят.  От този кредит могат да се възползват лекари, ветеринарен лекар, стоматолози, психолози, артисти, певци, художници, преводачи, журналисти, адвокати, инжинери, архитекти, занаятчии и други.

Кредит „Експерт“ е с различни максимални суми на усвояване в зависимост от предназначението. 

  • За належащи бизнес потребости до 100000 лева
  • За закупуване на имот(къща, апартамент) до 350000 лева
  • За влагане на пари за закупува на машини, оборудване до 100000 лева

Периода за който се отпуска кредита е различен: за покупка на недвижим имот е до 180 месеца, за належащи нужди до 96 месеца, за закупуване на машини, апаратура до 60 месеца. „Експерт“ е с дълъг гратисен срок до 6 месеца.

ДСК кредит за студенти

По своята същност това са два вида кредити, за обучение, покриване на семестриални такси или за издръжка. Студентския е подходящ за учащи и докторанти. Лица с българско гражданство или граждани на държава членка на ЕС. Изисква се да не са навършили 35 години, да учат в държавно или частно учебно заведение. Обучават се редовно за степен бакалавър, магистър или учат за да придобият степен “доктор”, без да са прекъсвали следването си.

От кредит за издръжка могат да се възползват студенти, които са имали свое или осиновено дете по време на обучение. Само един от родителите може да се възползва от този кредит.

Гратисния срок е доста дълъг до 1 година, също така за този период не се заплаща и лихва. Впоследствие тя се начислява само върху изразходваната сума. Лихвата е фиксирана за целия период в размер на 7%. Срока на този ДСК кредит е 10 години. Няма прилежащи такси и допълнителни разходи. 

ДСК кредит

ДСК кредит за пенсионери

Кредит за пенсионери се отпуска с минимална сума от 500 лева а максималната е до 15 000 лева. Минималния срок за покриване на дълга е 18 месеца, а максималния е до 10 години. С дълъг гратисен срок до 3 месеца. Лихвата се определя според профила на всеки кандидат и започва от 5.25%. За клиентите на банката е по-лесно, те няма нужда да доказват доходи. За потребители, които нямат достатъчно приходи, за да могат да получат този кредита, е възможно  включване на съдлъжник. Банката не изисква причина, за какво ще се харчат усвоените пари.

ДСК кредит обезпечен с парични средства 

При този кредит обезпечението е под формата на пари по ваша сметка в банката.

При този кредит не се изисква доказване на доходи, не се изисква причина, за какво ще се изразходва сумата. Клиентите имат право да договарят безлихвения срок за период до 3 месеца, да определят начина за погасяване на кредита. Кредита е с минимален размер от 500 лева до максимум 90%. Срока за погасяване на дълга е от 18 месеца до 10 години.

ДСК кредит За обучение по обменни програми Usit Colours

Кредит насочен основно към ученици и студенти за кредитиране по програма Work & Travel USA. Това е програма за обмен на стаж, обучение и всеки желаещ може да кандидатства за кредит по програма за студентски бригади Usit Colours.

Всеки, който иска да кандидатства за тази програма трябва да разполага със съдлъжник, обикновено един от родителите. Кандидатстването става с лична карта и доказване на доходи от страна на съдлъжника. 

Усвояването на сумата става на отделни стадии в период до 1 година или наведнъж. Ако потребителите могат да изплатят дълга си преждевременно не се начислява такса. Такса не се начислява и върху допълнителна клиентска сметка в американски долари. Клиентите сами избират, как да внасят месечните си вноски. За този кредит се изисква поръчителство на едно състоятелно лице.

ДСК кредит За обучение по обменни програми Usit Colours е с размер от 500 до максимално 6000 лева и срок на изплащане до 8 години.

ДСК Кредит за моряци

Сумата по кредита се изплаща еднократно на сметката на клиента. Банката не проследява с каква цел се усвоява сумата. Клиента сам решава, как ще изплаща прилежащите вноски. Гратисният срок подлежи на договаряне. Необходимо е наличието на съдлъжник, без да се обследва неговата платежоспособност от страна на банката. Кредита за моряци е с минимална сума от 500 лева до максимална до 50000 лева. Срока на погасяване е от 18 месеца до 10 години. Лихвата се определя в зависимост от личния профил на клиента и започва от 5,25%.

ДСК Кредит за дентално лечение 

Кредит насочен към пациентите на Стоматологичните центрове, с които банката си партнира. Включва процедури от планирани прегледи, самото лечение, непланирани процедури, консумативи. За ДСК Кредит за дентално лечение могат да кандидатстват лица нуждаещи се от стоматологична намеса, техни родннини и трето лице.

Кредита е в размер в диапазон от 500 до максимум 25000 лева или в евро. За срок от 18 месеца до максимален 10 години. Парите се получават на вноски или еднократно по ДСК разплащателна сметка на Стоматологичната клиника. Изисква се обезпечение: поръчител, влог, иземане от сметка.

ДСК кредит за бизнес клиенти

Оборотни кредити с обезпечение

Този финансов продукт е за кредитиране на оборотни материали и суровини. Каква сума ще получат клиентите зависи от платежоспособността и активите им. Кредит, който можете да теглите е в лева, американси долара и евро.

Револвиране за оборотни средства. Лимита на револвиращата кредитна линия се договаря лично с клиента. Като е до максимално 40% от доходите от продажби за последната година.

Кредит Овърдрафт за подпомагане на текущи нужди, материали, консумативи и други. Размера на овърдрафт се определя индивидуално. Кредит, който може да бъде в лева, долар, евро.

ДСК кредит „Експерт“

Кредит предназначен за закупуване на недвижим имот, оборудване, за всякакви инвестиции. За кредитиране на нов бизнес и настоящи бизнес нужди. Лесен за усвояване финансов продукт с минимална документация, улеснена процедура и експресен отговор. Кредитиране според лични нужди, гъвкави условия, гратисен срок.

„Експерт“ могат да получат юридически и физически лица с легализирана практика. Това са нотариуси, лекари, зъболекари, психолози, консултанти, преводачи, артисти, журналисти, счетоводители и други.

Размера на този финансов продукт зависи от индивидуалните нужди. За закупуване на имот до 350000 лева, за закупуване на машини и други артикули до 100000 лева, за належащи нужди до 100000 лева. Гратисният срок е доста дълъг до 6 месеца. 

Оборотни кредити без обезпечение

ДСК кредит за покриване на разходи свързани с работата на фирмата. Таво са стоки, продукти, консумативи, материали, също и за подпомагане на фирмения бюджет при временен недостиг на суми за покриване на текущи плащания.

Инвестиционни кредити

Насочен към получаване на дълготрайни материални активи, фирми или части от тях, акции. Минималния размер на кредита е 5000 лева а максимум е до 80% от инвестицията, със срок до 10 години.

Избери ДСК кредит

Инвестиционен кредит за покупка на земеделска техника

ДСК Кредит за търговски компании, индивидуални клиенти, еднолични търговци, които извършват стопанска дейност. Максималния размер на кредитна за закупуване на земеделска техника е до 2 000 000 BGN или в евро 1 000 000 EUR. Срока на кредита е до 5 години. Съществува обезпечение, което могат да бъдат машините, техниката, които са били финансирани.

Бизнес кредитите на свършват до тук. ДСК предлага на своите клиенти Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания, Двойно авансово оборотно финансиране за земеделски производители срещу субсидии. Кредити с гаранция от ЕИФ по  Оперативна програма „Инициатива за МСП“, Кредити с гаранция от ЕИФ по програма InnovFin и други.

Често задавани въпроси

Как мога да се свържа с ДСК?

Много и най-различни са каналите за връзка с банката. Чрез формуляр за обратна връзка, телефонни номера, емайл, лично в един от много офиси на ДСК. 

Какво представлява  главницата?

Това е сумата, за която сте кандидатствали за кредит. Тя не включва разходи, като лихви, такси, комисионни.

Какво е Годишен процент на разхода?

ГПР е съвкупност от всички разходи по един кредит, на годишна основа. Това са например такси за разглеждане на документи, комисионни и други.