5
Фибанк кредит
от 500 лв
до 80000 лв
от 6 мес
до 10 год
срещу лична карта
равни месечни вноски
без поръчител
предсрочно погасяване без такса

Фибанк кредит е един от най-добрите кредитни продукти на пазара в България. Фибанк е със стабилни позиции, предлагаща забележителни продукти и услуги повече от 25 години. Високотехнологична банка, осигуряваща на своите потребители възможност за банкиране от най-различни точки по света, когато пожелаят. Тя е една от първите банки, които навлизат в сферата на инвестициите със злато и други известни благородни метали. Първа Инвестиционна Банка се стреми да осигури едно първокласно обслужване и внимание към своите клиенти. Финансова институция развиваща се с бързи темпове, в крак с всички иновации и модерни финансови услуги. Банка гарантираща отлични условия за работа и развитие на своите служители.

Най-добрите кредитни компании в България

4.9
Vivus
от 50лв.
До 1500лв.
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Срок за връщане до 30 дни
Заяви онлайн
4.8
easycredit
oт 200 лв
до 9000 лв
от 3 месеца
до 13 месеца
усвояване до 24 часа
срещу лична карта
Заяви онлайн
4.8
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски
4.6
soscredit
от 50лв
До 7000лв
От минимум 3 мес
До максимум 60 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи

Предложения на Фибанк

Банката оферира различни финансови продукти и услуги:

 • Онлайн банкиране
 • Кредити
 • Кредитни карти
 • Спестовни продукти
 • Инвестиционни услуги
 • Злато и нумизматика

Видове кредити

Онлайн Фибанк кредит

Жилищен/ипотечен кредит “Право на избор”

С този Фибанк кредит можете да купите или построите така желаното от вас жилище. Да го ремонтирате и обновите, покриете належащи нужди. Възможност за рефинансиране на текущи задължения. 

Този Фибанк кредит се отпуска в лева и евро. Банката финансира до 90% от стойността на жилището. Периода на погасяване е доста дълъг до 35 години с равни вноски на месечна основа. Лихвата е плаваща, започваща от 2.71%.

Ипотеката е върху имота, който купувате, друго жилище, земя в регулация, административни площи, земеделска земя.

Лицата получили примерен договор за кредит разполагат с 14 дневен срок да вземат окончателно решение. Също така могат да кандидатстват изцяло онлайн и имат възможност за рефинансиране. 

Ипотечен Овърдрафт

Чудесен продукт за закупуване на жилище, ремонт, обновяване и обзавеждане, също така и за текущи разходи. Няма ограничения върху размера на кредита, той е с дълъг период на изплащане до 35 години. Можете да получите до 90% финансиране от стойността на  жилището.

Потребителски Фибанк кредит “Супер кредит”

Този кредит е за лица с високи месечни доходи над 1000 лева. Срока на кредита е до 7 години и е с променлива лихва. Сумата, която може да усвоите е с размер от 15000 до 80000 лева. Лесно и безпроблемно кандидатстване само срещу лична карта, без изискване на поръчител, плащане на равни вноски, на месечна основа. Ако желаете може да покриете дълга си предварително без да ви се начислява такса. Можете да се възползвате от застраховка „Спокойствие с FiHealth“. Чудесна опция е при одобрение за Потребителски Фибанк кредит “Супер кредит” да се възползвате от овърдрафт, който е за сума равна на 3 ваши заплати и без начисляваща се лихва за първата година.

Потребителски Фибанк кредит

Фибанк кредит с размер до 80000 лева или в евро и период на погасяване до 10 години. Без изискване за обезпечение или поръчител. Лихвата е плаваща и започва от 4.89%. Изплащането на дълга е на равни вноски. Ако предпочитате може да кандидатствате онлайн напълно безплатно. Начислява се такса от 25 лева, ако кандидатствате на място в един от офисите на банката. Възможност за преждевременно погасяване без да дължите комисионна за това.

Овърдрафт „Лесен кредит“

Чудесна възможност е да се възползвате от Овърдрафт „Лесен кредит“ и да разполагате с повече средства при нужда. Сумата се равнява на 10 пъти вноските по сметката ви на месечна основа. Годишната лихва е променлива  започва от 9%. Като лихвен процент се начислява само върху изразходваните средства. Ако желаете след изтичането на една година ползване можете да го подновите. Няма комисионни за кандидатстване, менажиране или отпускане на кредита.

Фибанк кредит за бизнес клиенти

Микрокредитиране със споделен риск

Микрокредитирането е подходящо за млади хора до 29 г., които са се насочили към стартиране на бизнес, които поставят началото си сега. Този финансов продукт се характеризира с не високи лихви, без начисляване на комисионни и такси. Максималната сума по кредита е до 48 895 лв., а срока на погасяване е до 10 години за инвестиционни и до 5 год. за оборотни кредити. Доста дълъг гратисен срок за инвестиционните кредити от порядъка на 3 години, до максимум 3 месеца за оборотни и до 9 мес. за сезонен бизнес. От бизнесите се изисква много малко самоучастие до 10%. При преждевременно погасяване такса не се прилага, за разглеждане на документите, одобрение, менажиране и предоговаряне също не се начислява такса.

Инвестиционен микрокредит

Този Фибанк кредит е за граждани със свободни професии, като търговци, производители.

От кредитоискателите не се изисква изработен бизнес план. Лесна процедура за кандидатстване, не високи лихви от 3.12% годишно. Изплащането на дълга е съобразено с възможностите на клиента.

Кредит, който е подходящ за еднолични търговци, юридически лица, хора с оборот от продажби до 500000 лева и екип от 10 служители.

Фибанк кредит

Супер Фибанк кредит инвестиционен

Идеален кредитен продукт под формата на овърдрафт за нуждите на тези, които искат да развиват своя бизнес с допълнителни парични средства. Лихвен процент се начислява само върху използваната част от кредита. С дълъг период на погасяване до 10 години и гратисен срок до 36 месеца. Лихвата е много добра от 3.12% на година. Имате опция да изтеглите погасената сума по кредита. Ако желаете да изплатите дълга си преждевременно не се начислява такса.

Фибанк кредит за покупка и/или ремонт на офис от IT фирми

С този кредит може да получите 100% финансиране или до 90%, когато офиса се явява обезпечение. А при предоставяне на допълнително обезпечение за покупка на офис до 100% финансиране. Много добра лихва от 3.12% на година. Кредит с дълъг срок на погасяване до 15 години.

Фибанк кредит за покупка на земеделска земя

Финансиране до 70%, когато земеделската земя, която се закупува е единствено обезпечение. Ако клиента предостави допълнително обезпечение той може да закупи земя, която да бъде финансирана на 100%. Продължителен срок на погасяване до 15 години. Финансовия продукт може да бъде усвоен наведнъж или на части.

Фибанк кредит за покупка или изграждане на хотел

Когато хотела, който се купува е единствено обезпечение по кредита, банката финансира до 80% от начинанието. Когато клиента предоставя допълнително обезпечение банката отпуска финансиране до 100 %. Заема е с дълъг срок на погасяване до 15 години. Лихвеният процент на годишна основа е от 3.49%. Различни начини на погасяване съобразени с индивидуалния профил на клиента.

Фибанк инвестиционен кредит за лекари и стоматолози

Този кредит ви дава възможност да сбъднете мечтите си, като закупите, обновите, оборудате или ремонтирате лекарски или зъболекарски кабинет. Финансов продукт с лесна и безпроблемна процедура по кандидатстване и одобрение. Дава ви се възможност да изберете, как да го погасите.

Бизнес кредит “Кеш”

Фибанк кредит, за който можете да кандидатствате без изготвен бизнес план или да се прави проверка от страна на банката на кредитната ви история. Няма определен максимален лимит на кредита и срок на погасяване. В лева, евро или американски долар с възможност да бъде усвоен наведнъж или на части.

Бизнес кредит “Кеш Овърдрафт”

Имате възможност да вземете бизнес кредит бързо и безпроблемно. Без предварително изработен план и проверка на кредитна история. Няма ограничения за сумата, която искате да вземете или срок на погасяване. С много добър лихвен процент и такси.

Агрокредит „Подкрепа“

От този Фибанк кредит се възползват земеделци, които обработват различни видове насаждения. Сумата по кредита се формулира въз основа на обработваемата земя, която производителите декларират. Обикновено това е до 80 лева на декар обработваема земя. Максималната сума за необезпечен кредит е до 30 лева на декар. Срока на погасяване при ипотечен кредит е до 10 години, а до 5 години е за необезпечен заем. Лихвения процент и гратисния срок се договарят индивидуално. Фибанк кредит, който е револвиращ и с обезпечение.

Супер Фибанк кредит за малък и среден бизнес 

Изключително изгоден заем за разрастване на собствен бизнес с възможност за допълнителни оборотни средства. Лихва се начислява само върху изразходваните средства. Кредита е с продължителен срок до 10 години. Гратисният период е дълъг до 36 месеца. Клиентите не дължат такса при преждевременно погасяване и след изтичане на овърдрафта.

Избери Фибанк кредит

Фибанк кредит за оборотни средства на корпоративни клиенти

Размерът на кредита се определя от нуждите на клиента. Този вид кредит е кратък времево със срок до 1 година. Лихвеният процент зависи от риска и условията на финансовия пазар, също така банката изисква обезпечение, което трябва да бъде застраховано в полза на банката. 

Видове Фибанк кредит за оборотни средства

 1. Стандартен – по този кредит договаряте сумата, която желаете да вземете целево, еднократно или на траншове в рамките на договора.
 2. Револвиращ кредит, който може да ползвате отново
 3. Овърдрафт – с този кредитен продукт можете да разполагате със средства надминаващи наличността по вашата сметка. Кредита и лихвените проценти се покриват от всички входящи средства по вашата сметка.
 4. Сконтов – получавате този кредит при покупка на ценни книжа. С период на погасяване до 90 дни и не по-късно от падежа им.
 5. Кредитна линия – желаната сума се придобива след като потребителя изпълни всички условия по договора.
 6. Акцентен – кредит предимно подходящ за краткосрочни сделки. 

Кредитните оферти на Фибанк за индивидуални клиенти, малък и среден бизнес, корпоративни клиенти. Всеки желаещ да получи финансова подкрепа може да намери своя продукт в тази превъзходна банка.

Често задавани въпроси

Възможно ли е да погася жилищния си кредит преждевременно?

Да, напълно е възможно. Можете да преждевременно да погасите на части или цялата сума. Като заплащате лихва само върху главницата.

Мога ли да кандидатствам онлайн за потребителски Фибанк кредит?

Да, ако желаете можете да кандидатствате онлайн. Също така по електронен път можете да получите и желания от вас кредит.

Мога ли да инвестирам в продукти от злато?

Да с Първа Инвестиционна Банка е напълно възможно. Може да инвестирате в кюлчета, монети. Може да закупите желано от вас количество злато, което е сертифицирано от производителя.

Как мога да се свържа с Първа Инвестиционна Банка?

Да се свържете с банката можете по няколко удобни за вас метода. Чрез мобилния продукт My Fibank, телефонни номера за връзка от България и чужбина, можете да изпратите имейл или да разговаряте с любезен видео консултант.