5
Цкб кредит
от 200 лв
до 30000 лв
от 1 год
до 7 год
лихва от 5.4%
доказуеми доходи
без такса управление
кредитна карта

Характеристика на ЦКБ кредит

ЦКБ кредит е продукт от най-високо ниво. Централна Кооперативна Банка е част от финансовата организация на ЦКБ Груп ЕАД. Банката оферира богата гама от финансови услуги, кредитни продукти, посредничество. Акцентира особено върху финансирането на малки и средни дружества, както и личностно банкиране. Много динамично развиваща се банка, конкурентноспособна, непрестанно усъвършенстваща вече съществуващи продукти и услуги и неуморно работеща за създаване на нови такива. ЦКБ е основен дилър на българския пазар на държавни ценни книжа. Сътрудник на международния оператор за парични преводи Western Union, чиито продукти предлага. 

Най-добрите кредитни компании в България

5
Профи кредит
от 100лв
До 5000лв
От минимум 4 мес
До максимум 24 мес
Срещу лична карта
Български граждани или постоянно пребиваващи
Доказуеми доходи
Изплащане на равни месечни вноски

С многото си офиси в България и чужбина, бъдещи и настоящи клиенти имат бърз и лесен достъп до всички предлагани продукти. Високо квалифицирани консултанти обслужват непрекъснато разрастващия се брой хора доверяваща се на тази изключителна банка. По-надолу ще се концентрираме върху чудесния ЦКБ кредит.

ЦКБ кредит

Видове ЦКБ кредит

Банката предлага много добри кредитни продукти с чудесни параметри и условия. С които можете да сбъднете мечтите и плановете си.

Ипотечни кредити

Ипотечен ЦКБ Кредит Дом За Теб

Продукт насочен към тези, които искат да си закупят така чаканото ново жилище.  Ипотечен кредит с атрактивни условия и ниска лихва. Банката не взема от кредитоземателите такса за усвояване и менажиране. Кредита е с максимален размер от 500000 лева, срок на изплащане 30 години и лихва от 2.5%.

Клиентите могат да се възползват от дебитна карта Visa или MasterCard Debit. Също така при желание от страна на потребителите издаване на кредитна карта. Безплатна застраховка на имот от ЗАД Армеец.

Ипотечен ЦКБ Кредит За Текущи Нужди Възможност

Този кредит е отличен избор при нужда от средства за закупуване на ново жилище, евентуален ремонт, обзавеждане, образувание, пари за лечение и терапии, сватби и тържества, рефинансиране на други кредити в различни банки и за много други нужди. 

При ЦКБ няма такса за вземане и усвояване и на кредита. Кредита може да бъде изтеглен в лева или евро с максимална сума до 300000 лева, за срок до 25 години. Лихвата е плаваща започваща от 2.5%. Кредитозаемателите имат уникалната възможност да се възползват от безплатна застраховка имот от ЗАД Армеец и дебитна карта. А при желания могат да се сдобият и с кредитна карта Visa CCB – Bulgaria Air.

Програма Доведи Клиент За Потребителски Или Ипотечен Кредит

С тази програма можете да получите намаление за до три лихвени вноски. Суми с размер до 700 лева при изтеглен ипотечен кредит от банката. Също така до 300 лева при наличието на нов потребителски кредит, предоставени на клиента по неговия ипотечен или потребителски кредит. Отстъпка върху лихвения процент при вече действащ ипотечен кредит. Над 3.1%  за клиенти препоръчали ипотечен кредит на свои роднини и приятели. 

ЦКБ потребителски кредит

Потребителски ЦКБ Кредит Днес и Доверие

Кредит, който се отпуска на клиенти с нетен доход над 1 500 лева. Сумата от която може да се възползвате е с размер до 60000 лева и срок на изплащане до 7 години. Приемлив лихвен процент за целия срок от 4.3%.

Потребителски кредит

Кредит, с който може да усвоите сума до 30000 лева за срок до 7 години. При лихвен процент от 5.4%. Банката не начислява такса за усвояване и менажиране на потребителския кредит.

За да получите този кредит трябва да сте със стабилен доход, на безсрочен трудов договор. Минимален трудов стаж от 6 месеца на сегашното ви работно място. Не се изисква наличието на поръчител за кредит до 10000 лева, но за суми от 10000 до 15000 лева е необходим един поръчител, а двама са необходими при кредит над 15000 лева.

ЦКБ кредит Доверие

Потребителски кредит предназначен за служители в държавни предприятия и фирми.

Кредита може да бъде усвоен в лева или евро с максимална сума до 60000 лева или евро. Срока на продължителност е 10 години с лихва започваща от 4.10%. 

За да се възползват от този кредит държавните служители трябва имат добър доход, минимум 6 месеца стаж на сегашното си работно място.

За клиенти с месечен доход над 1000 лева и превеждане на заплата по сметка в ЦКБ не се изисква поръчител за кредит със сума до 30000 лева. За държавни служители с доход над 1400 лева и превод на месечната заплата в банката не се изисква гарант за кредит до 50000 лева.

Избери ЦКБ кредит

ЦКБ кредит Днес

Всички ваши желания могат да се сбъднат още сега, без да ги отлагате за утре с кредит Днес. Максималната сума, която може да усвоите е 50000 лева, със срок на продължителност до 10 години. Лихвата е от 4.1% за първата една година, а за оставащия период е от 4.6%. ЦКБ не начислява такса за вземане и управление на кредита.

ЦКБ кредит Актив

Това е кредит за хора, които не работят на трудов договор. Той може да се използва с най-различни цели за обзавеждане, ремонт, екскурзия, семейно туржество и други.

Максималната сума, която може да изтеглите е 50000 лева или евро, за срок до 10 години. Лихвата е преференциална от 7.5%, когато паричните постъпления на клиента са в сметка на ЦКБ. За доктори и стоматолози лихвеният процент е от 5.4%.

Студентски кредит

Този ЦКБ кредит може да ви помогне смело да инвестирате в бъдещето си. Ще разполагате с необходимите средства за да заминете на бригада или на стаж в чужбина.

Максималната сума от която може да се възползвате е 20000 лева, със срок на изплащане до 5 години. А при участие в студентски бригади максималния размер на кредита е до 5000 лева за срок до 7 месеца. Лихвата е преференциална от 6.4%. 

ЦКБ кредит за пенсионери

Кредит специално разработен за хора в пенсионна възраст. Банката ви предлага преференциални условия, не начислява такси за усвояване и менажиране на потребителския кредит. Максималната сума, от която може да се възползвате е 20000 лева със срок на продължителност до 7 години.  Много добър лихвен процент от 7.7%.

Потребителски Кредит, Обезпечен С Парични Средства

ЦКБ кредит, обезпечен с парични средства със суми до 100000 лева. Договорения срок на продължителност е 5 години. При период на кредита от 12 месеца лихвата по депозита е +1%. За да се възползвате от този кредитен продукт трябва да сте пълнолетни, с постоянно българско местожителство. Също така да имате парични активи в ЦКБ сметка.

ЦКБ кредит Овърдрафт

Овърдрафт Стандарт

Ако притежавате дебитни карти от ЦКБ може да се възползвате от овърдрафт Стандарт по Debit MasterCard и Visa Debit разплащателни сметки. Като бонус придобивате безплатна застраховка „Злополука“. Максималната сума е в размер на 5000 лева със срок за 1 година и лихва от 7.07%. При желания от страна на потребителя овърдрафта може да бъде подновен. За да се възползвате от този банков продукт трябва да сте на безсрочен трудов договор и да сте на сегашното си работно място поне от 6 месеца и заплатата ви да се превежда на сметка в ЦКБ.

Овърдрафт Днес

Банката предлага Овърдрафт с по-голям размер на хора с много добри приходи и образование. Сумата от която може да се възползвате е от 5000 до 30000 лева за срок от една година. При необходимост “Днес” може да се поднови автоматично. Лихвата е 9% и се изисква поръчителство.

Овърдрафт подходящ за клиенти работещи високо квалифицирани професии, добре образовани и със стабилни доходи. Имат поне 6 месеца стаж на сегашното си работно място.

Овърдрафт Доверие

Можете да се възползвате от овърдрафт със суми от 5000 до 20000 лева за срок от 1 година и вероятно автоматично подновяване. Лихвата, която се начислява е 9%. Изисква се обезпечение, наличие на един поръчител. 

“Доверие” е подходящ за хора на държавна длъжност, работят в министерство или за работодател партньор на ЦКБ.

Фирмен ЦКБ кредит

Кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредитен продукт за покриване на належащи разходи за всекидневни дейности. Можете да се възползвате от сумата наведнъж или на части и да го погасите по предварително регламентиран погасителен план. Срока на продължителност на ЦКБ кредит за оборотни средства е 36 месеца. За обезпечение се приемат пари, движимо и недвижимо имущество, гарант.

Кредит овърдрафт-  краткосрочен, даващ възможност на ползвателя, да разполага с оборотни средства над паричния лимит в разплащателната му сметка, в определения по договор срок. Ако желаете може да усвоите цялата сума или част от нея на револвиращ принцип. Погасяването става с всяко внасяне на суми по сметката. Срока на овърдрафта е 1 година с възможност за продължаване. Лихвата на двата продукта е плаваща, зависеща от риска, сумата и валутат, в която е изтеглен.

ЦКБ кредит

Инвестиционен ЦКБ Кредит

Това е дългосрочен кредит с регламентиран срок и размер за финансиране на инвестиционни нужди. Предназначението на инвестиционните кредити е за закупуването или строежа на недвижими имоти, ремонт, оборудване, закупуване на машини. Рефинансиране на направени инвестиции, средства за инвеситционни проекти. Като се изисква самоучастие от минимум 20% от цялата сума по разходите на проекта. 

Инвестиционните кредити според вида на проекта се делят на:

  • Средносрочни – с период на изплащане до 5 години;
  • Дългосрочни – с период на изплащане над 5 до 10 години.

Лихвата не е фиксирана и зависи от валутата в която е изтеглен кредита, риска, размера на сумата. Кредита се погасява по предварително договорен проект, съответстващ на възможностите на бизнеса. Банката изисква обезпечение, под формата на активи. 

ЦКБ кредит по Европейски програми

Централна Кооперативна Банка предоставя кредити за реализирането на проекти, те се финансират с безвъзмездна парична помощ по европейски програми. От клиентите се изисква самоучастие от минимум 20% от целия размер на разходите.

Често задавани въпроси

Предлага ли ЦКБ онлайн банкиране?

Да, банката предлага тази опция. Онлайн можете лесно, бързо и сигурно от своя телефон, лаптоп, компютър да оперирате със своите средства. Имате възможност да правите плащания в България и чужбина, да купувате и продавате валута, извършвате междубанкови левови плащания и много други операции. 

Какво представлява  E-Secure за банкови карти?

Това е услуга за сигурни плащания в интернет, допълнителна защита при плащане в интернет с вашата дебитна или кредитна карта. Използването на тази услуга е напълно безплатно.

Какво точно означава „Стоки на кредит“ от ЦКБ?

Чудесна опция, когато сте си харесали нещо и искате да си го купите веднага, но не разполагате с цялата сума. Единственото, което е необходимо да направите е да представите личната си карта в един от многото магазини на Търговските партньори на ЦКБ. Можете да закупите стоки и продукти на стойност до 10000 лева. Срока на кредита е в диапазон от 5 години.