5
Цкб кредит
от 200 лв
до 30000 лв
от 1 год
до 7 год
лихва от 5.4%
доказуеми доходи
без такса управление
кредитна карта

ЦКБ кредит е продукт от най-високо ниво. Централна Кооперативна Банка е част от финансовата организация на ЦКБ Груп ЕАД. Банката оферира богата гама от финансови услуги, кредитни продукти, посредничество. Акцентира особено върху финансирането на малки и средни дружества, както и върху индивидуалното банкиране. Много динамично развиваща се банка, конкурентноспособна, непрестанно усъвършенстваща вече съществуващи продукти и услуги и неуморно работеща за създаване на нови такива. ЦКБ е основен дилър на българския пазар на държавни ценни книжа. Сътрудник на международния оператор за парични преводи Western Union, чиито продукти предлага. 

С многото си офиси в България и чужбина, бъдещи и настоящи клиенти имат бърз и лесен достъп до всички предлагани продукти. Високо квалифицирани консултанти обслужват непрекъснато разрастващия се брой хора доверяваща се на тази изключителна банка. По-надолу ще се концентрираме върху чудесния ЦКБ кредит.

ЦКБ кредит

Видове ЦКБ кредит

Банката предлага много добри кредитни продукти с чудесни параметри и условия, с които можете да сбъднете мечтите и плановете си.

Ипотечни кредити

Ипотечен ЦКБ Кредит Дом За Теб

Продукт насочен към тези, които искат да си закупят така чаканото ново жилище. Ипотечен кредит с атрактивни условия и ниска лихва. Банката не изисква от кредитоземателите такса за усвояване и менажиране. Кредита е с максимален размер от 500000 лева, срок на изплащане 30 години и лихва от 2.4%. Самоучастието от ваша страна е минимум 10%. За да кандидатствате трябва да сте на безсрочен трудов договор и да получавате добри доходи.

Възможност за Ипотечен ЦКБ Кредит За Текущи Нужди

Този кредит е отличен избор при нужда от средства за закупуване на ново жилище, евентуален ремонт, обзавеждане, образувание, пари за лечение и терапии, сватби и тържества, рефинансиране на други кредити в различни банки и за много други нужди. 

При ЦКБ няма такса за вземане и усвояване на кредита. Той може да бъде изтеглен в лева или евро с максимална сума до 300000 лева, за срок до 25 години. Лихвата е плаваща започваща от 2.4%. Кредитозаемателите имат уникалната възможност да се възползват от безплатна застраховка имот от ЗАД Армеец и дебитна карта. А при желания могат да се сдобият и с кредитна карта Visa CCB – Bulgaria Air.

ЦКБ потребителски кредит

Потребителски ЦКБ Кредит Днес и Доверие

Кредит, който се отпуска на клиенти с нетен доход над 1 500 лева. Сумата от която може да се възползвате е с размер до 60000 лева и срок на изплащане до 7 години. Приемлив лихвен процент за целия срок от 4.3%.

Потребителски кредит

Кредит, с който може да усвоите сума до 30000 лева за срок до 7 години, при 6% лихва. Банката не начислява такса за усвояване и менажиране на потребителския кредит.

За да получите този кредит трябва да сте със стабилен доход, на безсрочен трудов договор. Минимален трудов стаж от 6 месеца на сегашното ви работно място. Не се изисква наличието на поръчител за кредит до 10000 лева, но за суми от 10000 до 15000 лева е необходим един поръчител, а двама са нужни при кредит над 15000 лева.

ЦКБ кредит Доверие

Потребителски кредит предназначен за служители в държавни предприятия и фирми.

Кредита може да бъде усвоен в лева или евро с максимална сума до 60000 лева. Срока на продължителност е 10 години с лихва започваща от 4.10%. 

За да се възползват от този кредит държавните служители трябва да имат добър доход и минимум 6 месеца стаж на сегашното си работно място.

За клиенти с месечен доход над 1200 лева и превеждане на заплата по сметка в ЦКБ не се изисква поръчител за кредит със сума до 50000 лева. За държавни служители с нетен доход до 1200 лева и превод на месечната заплата в банката не се изисква гарант за кредит до 40000 лева.

Избери ЦКБ кредит

ЦКБ кредит Днес

Всички ваши желания могат да се сбъднат още сега, без да ги отлагате за утре с кредит Днес. Максималната сума, която може да усвоите е 60000 лева, със срок на продължителност до 10 години. Лихвата започва от 4.1% . ЦКБ не начислява такса за вземане и управление на кредита.

ЦКБ кредит Актив

Това е кредит за хора, които не работят на трудов договор. Той може да се използва с най-различни цели за обзавеждане, ремонт, екскурзия, семейно туржество и други.

Максималната сума, която може да изтеглите е 50000 лева или в евро за срок до 10 години. Лихвата е преференциална от 5.1%, когато паричните постъпления на клиента са в сметка на ЦКБ. За доктори и стоматолози лихвата е от 4.2%.

ЦКБ кредит за пенсионери

Кредит за пенсионери, специално разработен за хора в пенсионна възраст. Банката ви предлага преференциални условия, не начислява такси за усвояване и менажиране на потребителския кредит. Максималната сума, от която може да се възползвате е 20000 лева със срок на продължителност до 7 години. Много добър лихвен процент 7% при превод на пенсията ви в банката.

Потребителски Кредит, Обезпечен С Парични Средства

ЦКБ кредит обезпечен с парични средства със суми до 100000 лева. Договорения срок за продължителност на заема е 5 години. При период на кредита от 12 месеца лихвата по депозита е +1%. За да се възползвате от този кредитен продукт трябва да сте пълнолетни, с постоянно българско местожителство. Също така да имате парични активи в ЦКБ сметка.

ЦКБ кредит Овърдрафт

Овърдрафт Стандарт

Ако притежавате дебитни карти от ЦКБ може да се възползвате от овърдрафт Стандарт по Debit MasterCard и Visa Debit разплащателни сметки. Като бонус придобивате безплатна застраховка „Злополука“. Максималната сума е в размер на 5000 лева със срок за 1 година и лихва от 7.07%. При желания от страна на потребителя овърдрафта може да бъде подновен. За да се възползвате от този банков продукт трябва да сте на безсрочен трудов договор и да сте на сегашното си работно място поне от 6 месеца и заплатата ви да се превежда на сметка в ЦКБ.

Овърдрафт Днес

Банката предлага Овърдрафт с по-голям размер на хора с много добри приходи и образование. Сумата от която може да се възползвате е от 5000 до 30000 лева за срок от една година. При необходимост “Днес” може да се поднови автоматично. Лихвата е 9% и се изисква поръчителство.

Овърдрафт е подходящ за клиенти работещи висококвалифицирани професии, добре образовани и със стабилни доходи. Имащи минимум 6 месеца трудов стаж на сегашното си работно място.

Овърдрафт Доверие

Можете да се възползвате от овърдрафт със суми от 5000 до 20000 лева за срок от 1 година и възможност за автоматично подновяване. Лихвата, която се начислява е 9%. Банката изисква обезпечение и наличие на един поръчител. 

“Доверие” е подходящ за хора на държавна длъжност, работещи в министерство или имащи за работодател партньор на ЦКБ.

Фирмен ЦКБ кредит

Кредит за оборотни средства

Краткосрочен кредитен продукт за покриване на належащи всекидневни нужди от всякакво естество. Можете да се възползвате от сумата наведнъж или на части и да го погасите по предварително регламентиран погасителен план. Срока на продължителност на ЦКБ кредит за оборотни средства е 36 месеца. За обезпечение се приемат пари, движимо и недвижимо имущество, гарант.

Кредит овърдрафт- краткосрочен, даващ възможност на ползвателя, да разполага с оборотни средства над паричния лимит в разплащателната му сметка в определения по договор срок. Ако желаете може да усвоите цялата сума или част от нея на револвиращ принцип. Погасяването става с всяко внасяне на суми по сметката. Срока на овърдрафт е 1 година с възможност за предоговаряне. Лихвата на двата продукта е плаваща, зависеща от риска, сумата и валутата, в която са изтеглени.

ЦКБ кредит

Инвестиционен ЦКБ Кредит

Това е дългосрочен кредит с регламентиран срок и размер за финансиране на бизнес нужди. Предназначението на инвестиционните кредити е за закупуването или строежа на недвижими имоти, ремонт, оборудване, закупуване на машини. Рефинансиране на средства за инвеситционни проекти. Като се изисква самоучастие от минимум 20% от цялата сума по разходите на проекта. 

Инвестиционните кредити според вида на проекта се делят на:

  • Средносрочни – с период на изплащане до 5 години;
  • Дългосрочни – с период на изплащане над 5 до 10 години.

Лихвата не е фиксирана и зависи от валутата в която е изтеглен кредита, риска, размера на сумата. Кредита се погасява по предварително договорен план, съответстващ на възможностите на бизнеса. Банката изисква обезпечение, под формата на активи. 

ЦКБ кредит по Европейски програми

Централна Кооперативна Банка предоставя кредити за реализирането на проекти, те се финансират с безвъзмездна парична помощ по европейски програми. От клиентите се изисква самоучастие от минимум 20% от целия размер на разходите.

Често задавани въпроси

Предлага ли ЦКБ онлайн банкиране?

Да, съществува ЦКБ онлайн банкиране. Онлайн можете лесно, бързо и сигурно от своя телефон, лаптоп, компютър да оперирате със своите средства. Имате възможност да правите плащания в България и чужбина, да купувате и продавате валута, извършвате междубанкови левови плащания и много други операции. 

Какво представлява  E-Secure за банкови карти?

Това е услуга за сигурни плащания, допълнителна защита при разплащане в интернет с вашата дебитна или кредитна карта. Използването на тази услуга е напълно безплатно.

Какво означава CCB Online?

Това е интернет банкиране, с което можете изцяло онлайн да менажирате своите парични активи, без да се налага да посещавате клон на банката.