5
Пощенска банка кредит
до 70000 лв
срок на погасяване от 1 год
срок на погасяване до 10 год
равни месечни вноски
срещу лична карта
Първата 1 год фиксирана лихва

Пощенска банка кредити

Пощенска банка кредити са изключително търсени и предпочитани от българските граждани. Пощенска банка има близо 30-години успешно присъствие сред водещите банки във финансовия сектор в България. Лидер на пазар за потребителско и жилищно кредитиране, дебитни карти, спестовни услуги, отлични продукти за корпоративни клиенти. Универсална и бързо развиваща се банка с усет към ефективност, качество и иновативност. Привличаща нови и съществуващи клиенти с отговорно, професионално и индивидуално отношение.

Видове пощенска банка кредити

Голямо е разнообразието на предлаганите от пощенска банка кредити и финансови продукти. Тук ще разгледаме тяхните основните параметри.

Пощенска банка кредити

Потребителски кредити

Този кредит има редица предимства. Може да кандидатствате онлайн или в офис на банката, само срещу лична карта. Да се възползвате от атрактивни лихви, да получите заем до 3 часа. Фиксиран лихвен процент през първата 1 година. Опция за обединение на задълженията по потребителски Пощенска банка кредити с други заеми в едно. Сумите, които се отпускат са в размер до 70000 лева със срок на погасяване до 10 години.

Потребителски кредит за обединение на задължения

Потребителски кредит за обединение на задължения ви предоставя възможността да съчетаете в едно задължения по потребителски, ипотечен и/или кредитни карти.

Сумата, която се отпуска по този кредит е в размер до 70000 лева, срок на погасяване до 10 години с анюитетни месечни вноски. С фиксирана лихва за първата една година. 

С него можете да увеличите дохода с който разполагате до 50%, да имате на разположение допълнителни средства за други ваши начинания, да внасяте само една вноска в една и съща банка. Възможност за усвояване на заема до 3 часа.

Потребителски кредит за бизнес обучение

На вашето внимание е най-новият от Пощенска банка кредити за финансиране на бизнес обучение в избран от вас университет в цял свят. Целеви заем, който се превежда по сметка на учебното заведение. Сумата, която се отпуска е в размер от 10000 до 70000 лева, със срок на погасяване от 6 месеца до 10 години, лихва от 4.50%. Изплащането на заема е на равни месечни вноски.

Кредит „Моменто“ с бързо одобрение

Сумата, която се отпуска по този кредит е до 20 000 лева, със срок на погасяване до 7 години. Заем, който е с фиксирана лихва за първата година. Без такси за управление, превод на заплата, такса кандидатстване.

Авто кредит

С Авто кредити можете да си купите така мечтания нов автомобил.

От ваша страна не е нужно самоучастие при покупката на автомобила. Максималната сума по заема е в размер на 70000 лева, срок на погасяване до 10 години, на анюитетни месечни вноски. С фиксирана лихва през първата една година. С тези Пощенска банка кредити получавате редица преференции, като 10% отстъпка от застраховка „КАСКО“, 5% отстъпка от застраховка „Гражданска отговорност“ ,ако подпишите договора в офис на банката и други.

Потребителски Пощенска банка кредити с ипотека

Може да увеличите средствата с които разполагате, като съедините задълженията си потребителски кредит с ипотека по програма „Повече днес“. С този заем може да постигнете всичките си мечти- образование, преобразуване на жилище, ремонт и много други планове и желания.

Кредит с който може да усвоите до 150000 лева, с период на погасяване от 5 до 25 години, с променлив лихвен процент.

Овърдрафт

Овърдрафта е вид кредит с определен предварително лимит. Лихва заплащате само върху сумата, която сте използвали от овърдрафта. С максимален размер до 10000 лева и срок на погасяване 12 месеца. С възможност за подновяване за още една година. 

 Програма за безлихвено кредитиране

Стремежът на тази програма е да помогне на работещи българи, които са изпаднали във временна финансова криза в следствие на трудното икономическото положение, предизвикано от COVID епидемията. Максималната сума, която може да бъде отпусната по този кредит е 6900 лева. Като не се изисква обезпечение за получаването му.

Студентски кредит

С Пощенска банка кредити можеш да се възползвате от студентски заем за да финансирате образованието си и да осигурите бъдещето си. Той включва както заплащане на семестриалните такси, така и подкрепа за дете родено или осиновено по време на студентските ви години.

Размера на кредита се определя въз основа на семестриалните такси- брой и размер. Изплащането на заема е до 10 год. след приключването на гратисния период на месечни вноски, с фиксирана лихва от 7.00%.

Потребителски кредит/овърдрафт „Еластика“

Тези Пощенска банка кредити имат редица предимства:

1. Отговор в рамките на работния ден

2. Не се изисква доказване на доход

3. Удобни лихвени условия

4. Обезпечение на дълга с паричен залог

Изгоден кредит за хора със суми по депозитни и спестовни сметки за период  минимум от 12 месец. Максималната сума е 90% от размера на обезпечението и депозит в една и съща валута. Срока на погасяване за кредит „Еластика“ е 7 години и Овърдрафт „Еластика“ максимум до 1 година. 

Потребителски кредити по програма „СЕГА“

Този кредит е най-бързият потребителски такъв, с одобрение до 3 часа в клон на Пощенска банка. Сумата която можете да усвоите е от 5001 до 50000 лева, със срок на погасяване до 10 години. Фиксирана лихва за първата една година. Също така можете да се възползвате от кредитна карта.

Програма „Сподели и спечели“

Програма основана за нуждите на лоялни клиенти на банката, с която те могат да се възползват от редица награди. За да се възползвате от „Сподели и спечели“ е необходимо да използвате един от кредитните продукти на банката- жилищен, потребителски заем или кредитна карта. Също така, ако препоръчате кредитен продукт на свой приятел всеки от вас ще се възползва от бонус.

Жилищни Пощенска банка кредити

Пощенска банка предлага няколко атрактивни жилищни кредита с чудесни условия.

Супер жилижен кредит

С този кредит може да закупите жилище, ремонт, оборудване, рефинансиране на други заеми.

Супер жилищен кредит се отпуска за срок от 10 до 30 години, в размер до 250 000 евро. Финансиране до 80% от пазарната цена на жилището. Фиксирана лихва за целия период от 2.99% до 4.99%.

Избери пощенска банка кредити

Жилищен кредит

С тези Пощенска банка кредити може да получите сума в размер до 500000 лева и срок на погасяване до 35 години. Флекси опция за покриване на кредита. Променлив лихвен процент от 2.70% до 3.45%. Погасяване на други задължения над 100000 лева. Допълнително финансиране за ремонт и оборудване до 30%.

Нови Спестовни Пощенска банка кредити

Изключително изгоден нов спестовен кредит, с който може да използвате цялата сума по заема, а да плащате лихва само за 50 % от него. От спестяванията, които имате зависи с колко ще се снежи сумата от заема, върху която се начислява лихвения процент.

Сумата, която се отпуска по този кредит е от 15000 до 500000 лева, със срок на погасяване до 35 години. Клиентите на банката теглят тези Пощенска банка кредити за закупуване на имот, подобрения, ремонти, обзавеждане.

Ипотечен овърдрафт

Ипотечен овърдрафт се използва с цел закупуване на жилище, ремонт, подобрения, обзавеждане дори рефинансиране. Той ви дава възможност да ползвате отново сумата, която вече сте погасили по жилищният си заем за времето до 5 години.

Овърдрафта се отпуска в лева и евро в размер до 160000 лева или 80000 евро. С индивидуален период от 1 год. до 5 год и дълъг период на погасяване до 20 години. Характеризира се с 50% финансиране от пазарната оценка на жилището.

Потребителски кредит с ипотека    

При тези Пощенска банка кредити се отпускат суми до 150000 лева, с лихва от от 3.95 до 4,15%. Може да обедините всичките си задължения, като плащате само една вноска. Дълъг срок на погасяване до 25 години. Кредит с ипотека върху жилищен имот. Финансирането от банката представлява до 70% от пазарната стойност на жилището.

Жилищен кредит „У Дома“

Жилищен кредит „У Дома“ е насочен към граждани работещи в държави от Европейския съюз и доказуеми трудови доходи, но са с постоянен адрес в България и биха искали да закупят имот на територията на държавата. Заема се отпуска в размер до 500000 лева или еквивалента в евро. Кредит обезпечен с ипотека.

Жилищни кредити по програма „СЕГА“

За да се възползвате от този кредит жилищно-ипотечен кредит трябва да работите на трудов договор. Сумата, която се отпуска по кредита е от 60 000 до 500 000 лева, със срок на погасяване от 5 до 35 години, на равни месечни вноски.

Програма „Сподели и спечели“

Тази програма е създадена за вече съществуващи лоялни клиенти на банката. За да се включите в програмата е необходимо да ползвате един от кредитните продукти оферирани от банката – потребителски, жилищен заем, кредитна карта. Препоръчайте кредитен продукт на банката на свой приятел или познат и всеки може да получи бонус.

Пощенска банка кредити за малък бизнес

Кредит онлайн

Пощенска банка кредити онлайн се разделят на няколко вида.

Бизнес кредит за покупка на оборудване

Кредитът се отпуска в лева или евро, в размер до 200 000 лева, със срок на погасяване до 10 години. Лихвата се определя индивидуално в зависимост от финансовия профил на кредитозаемателя. 

Вариантите за обезпечение са:

 • Залог върху недвижимо и движимо имущество
 • Поръчител физическо или юридическо лице

Необходимо е да представите разходооправдателни документи за 50% от сумата по кредита. 

Пощенска банка Кредити по европейски програми

След като бъдат одобрени за проект по европейски програми клиентите на Пощенска банка получават финансиране по план „Бъдеще“. Предложението е подходящо за предприятия, земеделци, търговци с годишен оборот до 3 млн. лева.

Този вид кредити са със срок на погасяване до 15 години. Усвояването на сумата зависи от вида на европейския проект и обикновено се извършва на траншове. За обезпечение на кредита може да послужи ипотека върху недвижимо или движимо имущество, гаранция от физическо или юридическо лице. Също така недвижимо или движимо имущество, което е цел на одобрения проект.

Кредит по програма НГФ

За да е в услуга на представители на малкия и средния бизнес Пощенска банка има споразумение с „Националния гаранционен фонд“ ЕАД, с единствената цел да осигури на българските предприемачи кредити с облекчени условия за обезпечение. Кредитите, които се отпускат са два вида:

 • Заеми за оборотни нужди
 • Заеми за инвестиционни нужди

Оборотните кредити се отпускат за срок до 10 години, инвестиционните със срок до 20 години. От НГФ се покрива до 50% от средствата по отпуснатия кредит.

Кредит по програма ББР – COVID-19

Този вид Пощенска банка кредити се предоставят на малки и средни фирми и предприятия, които са пострадали вследствие на икономическата ситуация породена от епидемията от  COVID-19.

Кредитите, които се отпускат по тази програма са:

 • Заем за инвестиционни нужди
 • Заеми за оборотни нужди

Кредитите се отпускат в лева или евро, за срок от 6 години. Максимална сума от 1 000 000 лева. Гаранцията по Програма ББР – COVID-19 е до 80% от целия кредит. От клиентите се очаква обезпечение до 50 % от размера на целия заем.

Оборотни кредити

Кредитна линия с иновативни условия

Условията по този кредит са наистина иновативни. Свободно погасяване на усвоената сума за срок до 20 години. Минимално месечно изплащане на натрупаната лихва.

Бизнес кредит

Много търсен и предпочитан кредит за посрещане на непредвидени и извънредни нужди.

Заем, при който се отпускат до 800 000 лева и срок на покриване до 10 години. Лихвата се определя от индивидуалния профил на клиента, като има гратисен период от 6 месеца. За обезпечение се приема движимо или недвижимо имущество.

Бизнес кредитна линия

Тези Пощенска банка кредити се отпускат в размер до 500 000 лева в евро или лева.

Усвояването на заема е свободно с превод или в брой. За погасяването на лихвата се изисква минимално плащане. Всяка година се прави преразглеждане на финансите на компанията и кредитната линия.

Овърдрафт

Той е валиден за клиенти, които имат активни, действащи сметки в Пощенска банка през последните 6 месеца. Овърдрафт се отпуска в лева, в размер на 40000 лева, със срок до 10 години. Месечно изплащане на минимална сума по лихвата.

Агро овърдрафт „Навреме“

Тези Пощенска банка кредити са предназначени за покриване на текущите нужди на търговски фирми и земеделци. Размера на Агро овърдрафт „Навреме“ е до 95% от целия размер на заявените за вземане субсидии за всеки земеделец, като това е с таван от 500000 лева. С минимално плащане по лихвата, със срок на заема до 5 години.

Бизнес лимит

Бизнес лимит ви осигурява избор и гъвкавост. Имате възможност да разполагате с пари, под формата на разнообразни заеми за текущи средства, които са на ваше разположение за период до 20 години.

Изтегли пощенска банка кредити

Инвестиционни кредити

Бизнес кредит за покупка на оборудване

Тези Пощенска банка кредити се отпускат за суми до 200 000 лева или еквивалента в евро, със срок на погасяване до 10 години. Лихвата се определя в зависимост от индивидуалния финансов статус на клиента и има гратисен период до 6 месеца. Обезпечението може да бъде залог на имущество, гарант и други.

Бизнес кредит за покупка на помещение

Чудесен заем за закупуване, оборудване и ремонт на помещение. Той се отпуска за суми до 400 000 лева или 200 000 евро, със срок на погасяване до 15 години.

Бизнес кредит за покупка на помещение, подходящ за свободни професии

Кредит създаден за нуждите на хора със свободни професии: адвокати, зъболекари, лекари, счетоводители и други. Тези Пощенска банка кредити се отпускат в размер до 400 000 лева или 200 000 евро и срок на погасяване до 15 години.

Кредити за лекари и стоматолози на свободна практика, клиники и аптеки

Тези Пощенска банка кредити биват няколко вида в зависимост на нуждите и целите на лекари и стоматолози. 

 • Кредит „Медик“
 • Кредит „Медик“ за закупуване на оборудване
 • Кредит „Медик“ за покупка или ремонт на бизнес помещение
 • Бизнес овърдрафт „Медик“
 • Бизнес овърдрафт срещу вземания от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Кредит по програма COSME

Тази програма облекчава достъпа на по-малки и по-големи предприятия до кредитно финансиране, чрез проект за споделяне на риска.

Тези Пощенска банка кредити се отпускат за минимум от 12 месеца и за максимум от 5 до 10 години, в зависимост типа кредит. Сумите, които се отпускат са от  375 000 евро до 1 500 000 евро, в зависимост от бизнес сектора, за който се тегли заема.

Често задавани въпроси

Пощенска банка разполага ли с кредитен чатбот?

Да, банката предоставя на своите клиенти първия банков кредитен чатбот. Можете да разговаряте 24 часа в денонощието с виртуален кредитен консултант в Messenger(Facebook).

Какво е IBAN?

IBAN е международния номер на банковата ви сметка. Той е разработен от Европейския Комитет за Банкови Стандарти. С International Bank Account Number се постига по-голяма надеждност при преводите и по-малки грешки при транзакциите. 

За какво мога да ползвам интернет банкиране?

Голямо е удобството да разполагаш с интернет банкиране. Можете да прехвърляте пари между свои сметки, да следите баланса си. Да извършвате преводи – вътрешнобанкови и междубанкови. Също така да покривате месечните си кредитни задължения, да плащате такси, данъци и други.

Каква е процедурата за преиздаване на забравена, изгубена парола?

Процедурата по издаване на нова парола е опростена и лесна. Това може да стане в клон на банката или онлайн. Банковите консултанти проверяват личните ви данни и наличието на актуален мобилен номер , на който ще получите съобщение с код за потвърждение на новата парола.